Biträdande överläkare, ögonsjukdomar - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
en biträdande överläkare till enheten för ögonsjukdomar.

Från och med 1.1.2022 sammanslås specialsjukvården, primärhälsovården och socialvården inom Vasa sjukvårdsdistrikt och bildar Österbottens välfärdsområde. Nuvarande överläkare övergår då till andra uppgifter. Från och med 1.1.2022 finns således också en möjlighet att verka som överläkarens vikarie i nio månader.

Behörighetskrav: Specialläkarrättigheter inom ifrågavarande specialområde.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Styrelsen för sjukhuset kan bevilja dispens från språkkunskapskravet.
(Behörighetsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi/rekrytering)

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Överläkare Janne Järvenpää
Ansvarsområdesdirektör Christian Palmberg
Tel. (06) 213 1111 (växel)
fornamn.efternamn@vshp.fi

Lär dig mer om oss

Vasa sjukvårdsdistrikt

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2100 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!


Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Rekommenderade jobb