Biträdande överläkare - Vasa stad

Vasa stads social- och hälsosektor söker en biträdande överläkare till mottagningsservicen.

Arbetet inleds 21.6.2021 som vikariat till biträdande överläkare, varefter den blir en ordinarie befattning fr.o.m. 1.9.2021 eller enligt överenskommelse.

I Vasa finns sammanlagt fem hälsostationer. På hälsostationerna finns skötar- och läkarmottagningar under tjänstetid i fråga om såväl brådskande och icke-brådskande tidsbokade mottagningar. Invånarantalet för Kyrkoesplanadens hälsostation är ca 21 000 invånare och motsvarande är invånarantalet för Gerby hälsostation ca 11 000 invånare.

Biträdande överläkaren arbetar i huvudsak vid Kyrkoesplanadens och Gerby hälsostationer och leder verksamheten i dessa hälsostationer tillsammans med avdelningsskötarna. Biträdande överläkaren utför effektivt samarbete med överläkaren inom öppenhälsovården, biträdande överläkaren för Dammbrunnens och Korsnästågets hälsostationer samt de ansvariga läkarna och avdelningsskötarna. Hen deltar aktivt i utvecklingsarbetet. Arbetsbeskrivningen inkluderar mottagningsarbete.

Behörighetskravet för tjänsten är legitimerad läkarbehörighet samt specialläkarrättigheter inom specialområdet för allmän medicin.

Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska och svenska språken (språkintyg).

Vi förutsätter samarbetsförmåga och förmåga att fungera i ett yrkesövergripande team. Förtrogenhet med uppgiftsfältet inom primärvården.

Vi uppskattar erfarenhet från förmannauppgifter, praktiskt ledarskap i fråga om hälsostationsverksamhet samt utbildning inom förvaltning.

Vi erbjuder en möjlighet till en mångsidig arbetsbeskrivning och yrkesövergripande samarbete.

Prövotid är fyra månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd, samt ett vaccinationsintyg.

Intervjuerna hålls vecka 15.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren
  • Social- och hälsosektorn / Mottagningsservicen
  • JobbFast anställningHeltidsarbete
  • VSA905-03-47-21
  • 1.9.2021, eller enligt överenskommelse
  • Läkaravtal
  • 29.3.2021 - 12.4.2021 15:00
  • VasaÖsterbotten

tf. överläkaren för den öppna hälsovården Satu Kärki, tfn 040 611 7084

Social- och hälsosektorn / Mottagningsservicen
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.

Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Suggested jobs