Biträdande rektor för Oxhamns skola - Jakobstad

Biträdande rektor för Oxhamns skola - Jakobstad

Biträdande rektor för Oxhamns skola skola

Oxhamns skola är en skola med ca 600 elever i åk 6 - 9 inom den grundläggande utbildningen. I åk 6 - 9 finns också språkbadsklasser med svenska elever i finskt språkbad. Vi har därför också ett nära samarbete med den finska skolan på motsvarande nivå.

Målet för verksamheten är att stimulera den personliga utvecklingen och ge eleverna gedigna kunskaper, färdigheter och värden som grund för fortsatta studier.

Behörigheten för tjänsten är rektorsbehörighet enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

De som kallas till intervju tar med sig examensbetyg i original. Tjänsten besätts med sex (6) månaders prövotid.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Läs mer

http://www.jakobstad.fi

Bildningsdirektör Jan Levander
tfn 044-7851479 eller
jan.levander@jakobstad.fi
Rektor Peter Lindqvist
tfn 044-7851419 eller
peter.lindqvist@edu.jakobstad.fi

Bildningsverket
Adress: Strengbergsgatan 1, PB 41, 68600 Pietarsaari

Jakobstad är en trivsam och växande industristad, som vi bygger tillsammans och där alla finner sin plats.

Mer om arbetsgivaren