test

Biträdande uppgifter inom vård- och omsorgsarbete (vikariat)

Ansök senast  31.12.2023 14:00

Är du intresserad av att arbeta i biträdande uppgifter inom social-, hälso- och sjukvård? Vi söker arbetstagare till vikariat av olika längd för biträdande uppdrag.

Uppgiftsbeskrivningarna i de biträdande uppdragena är mångsidiga och varierar från enhet till enhet. Arbetet inom social- och handikappservicen kan vara att tillgodose klienternas grundläggande behov. Inom sjukhustjänsterna kan arbetet omfatta uppgifter som gäller tvättservice, lagerbeställningar och materialservice samt assistans till exempel vid transport av patienter och matförsörjning.

Du kan söka till uppgifter om du är intresserad av vård- och omsorgsarbete. Du kan ha en examen för vårdassistent eller annan lämplig yrkeserfarenhet eller utbildning i branschen. Men om du inte har någon tidigare erfarenhet av omsorgsarbete kan du ändå lämna in en öppen ansökan till oss och förklara varför du är intresserad av att komma in i branschen, så beaktar vi dig.

Våra verksamhetsställen finns i alla Egentliga Finlands kommuner. I din ansökan berätta på vilken ort du vill arbeta och om du har särskilda önskemål om vilka på enheter du vill arbeta i. Är du till exempel intresserad av att arbeta i handikappservice, social- och hälsovårdcentraler eller ÅUCS-sjukhustjänster?

Våra arbetsuppgifter förutsätter goda kommunikationsfärdigheter, serviceanda och initiativkraft. Det är viktigt att du för din del vill vara med och erbjuda bra service till välfärdsområdets kunder och patienter.

Kom med och bli en del av välfärdsaktörer!

Lämna in din öppna ansökan via länken “Lämna in en vikarieansökan”. Din ansökan sparas i vår vikariebank. Kom ihåg att hålla din ansökan uppdaterad. Vi kontaktar dig om vi har ett lämpligt vikariat för dig.

Vi efterföljer kraven om vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar för anställda som arbetar i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården. I vissa uppdrag krävs att den som väljs för uppgiften lämnar in straffregister om sig själv som avses i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Ifall du också är intresserad av andra arbetsuppgifter i Varha, se öppna ansökningar för andra yrkesgrupper - rekryteringarna finns här: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?&desc=avoin%20haku&display=grid&lang=fi_FI,sv_SE,en_US&limit=24&organisation=39800&sort=%22-publish_from%22. Där hittar du också en allmän öppen ansökan.


Läs mer

https://www.varha.fi/rekry

rekrytointi@varha.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.

Läs om arbetsgivare