Skip to main content
test
Biträde till bespisning och kanslifunktioner - Hangö stad

Vi söker ett biträde för tiden 1.9. - 31.12.2022 till bäddavdelningens bespisning och hälsovårdscentralens postfunktion

Behörighetskrav är avlagd läroplikt och hygienpass (hygienpasset bör avläggas inom 3 månader fr.o.m. arbetets början). Arbetsuppgifterna består av att bistå vid bäddavdelningens bespisning samt hälsovårdscentralens post- och kanslifunktioner. Arbetet är dagsarbete. Arbetsuppgifterna förutsätter god muntlig och skriftlig kunskap i det finska eller svenska språket och tillfredsställande muntlig kunskap i det andra inhemska språket. Av sökanden förväntas samarbetsförmåga.

Vi beaktar ansökningar av studerande inom branschen.

Ansökningstiden utgår 15.8.2022 kl. 15.00 och befattningen söks elektroniskt via Kuntarekry.fi. Även skriftliga ansökningar beaktas.

Till uppgiften vald bör uppvisa av arbetsgivarens arbetsplatshälsovård utfärdat, godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd inom en månad från det att anställningsförhållandet påbörjats. Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i Lagen om smittsamma sjukdomar.

Hangö 7.7.2022

Grundtrygghetsverket

Läs mer

http://www.hanko.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger avdelningsskötare Jaana Santalahti, jaana.santalahti@hanko.fi / Tuija Österback, tuija.osterback@hanko.fi tfn 040 8281 647, (t.o.m. 30.7.2022), ledande skötare Sari Lehtinen, tfn 040 828 1647, sari.lehtinen@hanko.fi (fr.o.m. 1.8.2022).

Lär dig mer om oss

Hangö stad, Hälsovårdscentralen

Hangö - En liten stad vid havet

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Vi är en rökfri kommun.


Adress: Esplanaden 85, 10900 Hanko
Hangö stad - Rökfri arbetsplats Hangö stad - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb