Brandman - Borgå stad

Räddningsverket i Östra Nyland söker en brandman till ordinarie tjänst från 1.1.2020. Tjänsterna förläggs i första hand till betjäningsenheten i Borgå.

Av den som väljs till tjänsten krävs behörighet för manskapstjänsteinnehavare enligt 6 § i statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011), behörighet för rökdykning som krävs av den operativa personalen, språkkunskaper enligt språkstadgan för Borgå stads tjänste- och befattningshavare samt BC-körkort.

Vi värdesätter ett aktivt arbetssätt, mångsidigt kunnande och god social kompetens.

Arbetstiden är enligt ett tillstånd till undantag 42 h/vecka.

Den sökande som blir vald ska ge sitt samtycke till ett narkotikatest.

Den som väljs bör visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt resultatet av narkotikatestet innan tjänsten tillträds. En prövotid på sex (6) månader tillämpas. Sökanden ska ge sitt samtycke till att en personsäkerhetsutredning görs.

Skicka din ansökan senast 25.9.2020 kl. 15.00 via Sök nu -länken.

Läs mer

http://www.iupl.fi/

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ger räddningschef Mika Kynsijärvi, tfn 020 1111 400

Räddningsverket i Östra Nyland
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!

Borgå stad - Rökfri arbetsplats