Brandman

Ansök senast  12.8.2024 15:45

Räddningsverksamhetens professionell - välkommen med i vårt gäng på Västra Nylands räddningsverk!

Vi söker för närvarande brandmän till olika arbetsstationer inom vårt verksamhetsområde. Det är lätt att komma till oss, men svårt att lämna.

Dina uppgifter kommer att inkludera deltagande i räddningsverksamhet, första hjälpen samt förebyggande arbete mot olyckor genom att utföra upplysnings- och rådgivningsarbete. Vi erbjuder dig modern personlig utrustning och räddningsutrustning.

Vi anser att det är viktigt att utveckla sig själv som en del av arbetet. Vi har olika möjligheter att specialisera sig, som att bli dykare och båtförare, vilket är varför man trivs hos oss. Vi investerar i vårt ledarskap genom att kontinuerligt utbilda chefer, så att du har så gott stöd som möjligt för ditt arbete. Nya brandstationer byggs också i vårt område, vilket möjliggör ett brett nätverk av brandstationer att arbeta inom Västra Nyland.

Arbetsplatsens namn och adress: Västra Nylands välfärdsområde / Västra Nylands räddningsverk, Brandmansvägen 1, 02750 Esbo

Arbetstid: Dygnsrytm enligt undantagstillstånd, 42 timmar i veckan.

Tjänsten är permanent.

Behörighetskrav: Den behörighet som krävs av heltidsanställd personal som deltar i räddningsverksamheten. (Räddningslagen 2011/379 § 57)

I tjänsten krävs: Körkort klass BC som är giltigt, samt vaccinationsskydd enligt smittskyddslagen § 48.

Från en brandman krävs rökdykningsbehörighet som tjänsten förutsätter. Krav för rökdykningsbehörighet vid Västra Nylands räddningsverk:

Firefit-indexet ska vara minst 3,0
Båda värdena för syreupptagningsförmågan ska vara på nivå 3, det vill säga minst 3,0 l/min och 36,00 ml/kg/min
Rökdykningsbehörigheten ska bevisas med ett godkänt Firefit-testresultat, som är giltigt.

Firefit-testet kan ersättas med ett test utfört vid räddningsinstitutet, som är mindre än ett år gammalt.

Under tjänstens provanställning måste man klara Västra Nylands räddningsverks konditionskrav för rökdykningsbehörighet. Testerna utförs av räddningsverket.

Om sökanden för närvarande inte arbetar som brandman, ska Firefit-testet vara mindre än ett år gammalt. För information om att genomföra testet, kontakta den som ger ytterligare information.

Dessutom krävs vaccinationsskydd enligt smittskyddslagen § 48 och att sökanden vid begäran ger tillstånd till att en personlig säkerhetsutredning enligt säkerhetsutredningslagen (726/2014) och drogtestning genomförs.

Vi värdesätter: God förmåga till interaktion och teamarbete. Brett kunnande, både från räddningstjänsten och andra områden, och erfarenhet av att fungera som förstahjälpare, samt kunskap i båda de inhemska språken. Utmärkt fysisk prestation i förhållande till ålder anses vara en fördel vid val av tjänst.

De anställdas välbefinnande är viktigt för oss och du får en förmån på 200€ per år som du enligt dina önskemål kan använda till kultur-, välfärds-, idrotts- eller kollektivtrafikförmåner. Vi värdesätter balansen mellan arbete och fritid.


Läs mer

https://pelastustoimi.fi/lansi-uusimaa

Kontaktuppgifter

Ytterligare upplysningar ger: brandcheferna Tuukka Tuuli, Jesse-Joonas Mikkonen och Marko Danielsson. Tel. 029 151 2112 (växel)

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Kom och skapa Finlands bästa välfärdsområde! Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på barnrådgivningen till de sista levnadsdagarna. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. Då hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi förenar allas starka sidor och kompetens har vi fina förutsättningar att lyckas med vårt mål.  Vi betjänar 475 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Välfärdsområdet har nästan 10 000 anställda. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet. Tvåspråkighet är en rikedom och vi värdesätter kunskaper i de båda inhemska språken. Västra Nylands välfärdsområde är en rökfri arbetsmiljö. Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra Läs om arbetsgivare