Byggingenjör, Gator och grönområden - Sibbo kommun

Sibbo är en växande och utvecklingsinriktad tvåspråkig kommun i närheten av Helsingfors. Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun erbjuder kommuninvånarna en trivsam, trygg och fungerande livsmiljö genom att låta bygga och underhålla kommunalteknik och verksamhetslokaler, styra och övervaka byggandet i kommunen samt koordinera och genomföra kommunens investeringar. Enheten Gator och grönområden sköter bl.a. om byggandet och skötseln av trafikleder, torg, parker och lekplatser samt om skogsvården.

Vi söker nu till vår innovativa arbetsgemenskap en ny utvecklingsinriktad och ivrig

BYGGINGENJÖR

Som byggnadsingenjör ansvarar du för planerings- och byggherreuppgifter in infraprojekt så att de mål som uppställts uppfylls. Du deltar även i utvecklingen av enhetens verksamhet. I uppgiften värdesätter vi goda kunskaper i att låta planera, verksamhet och resultatinriktning som syftar till att uppnå målen samt interaktionsfärdigheter.

Vi erbjuder dig en utsiktsplats i en växande och dynamisk kommun. Hos oss får du också intressanta projekt samt goda möjligheter att utveckla ditt eget kunnande.

För att kunna sköta uppgiften framgångsrikt krävs en lämplig diplomingenjörs- eller ingenjörsexamen och erfarenhet av dylika uppgifter samt beredskap att arbeta självständigt och förmåga att behärska helheter. Dessutom förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Arbetet inleds enligt överenskommelse. Prövotiden är sex månader. Den som väljs för tjänsten bör visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut.

Ansökningarna lämnas in senast 13.4.2020 kl. 16 via länken nedan eller på vår webbsida www.sibbo.fi/rekrytering. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

http://www.sibbo.fi
http://www.sipoorrakentaajakehittaa.fi

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information om uppgiften ger teknisk direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi

Avdelningen för teknik och miljö, Gator och grönområden
Adress: Mårtensbyvägen 94, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!