Byggnadsinspektör - Kimitoöns kommun

Till avdelningen för miljö och teknik/tillsynsenheten

Kimitoöns kommun är en tvåspråkig skärgårdskommun med svenskan som majoritetsspråk. Nu söker vi en byggnadsinspektör till vår tillsynsenhet. Byggnadstillsynen deltar i att skapa en fungerande, säker och trivsam livsmiljö. Byggnadstillsynen styr och handleder byggande och gör beslut i lovärenden. Som byggnadstillsynsmyndighet fungerar bygg- och miljötillsynsnämnden.

Du kommer i praktiken att handha bygglovsärenden, utföra myndighetssyner samt bereda ärenden för bygg- och miljötillsynsnämnden med skärgården som ansvarsområde. Vi kan erbjuda dig varierande och utmanande arbetsuppgifter i en trevlig arbetsmiljö. Du kommer in i ett team med trevliga arbetskamrater, men bör också klara av att arbeta självständigt.

Vi förväntar oss att du har lämplig högskoleexamen inom byggbranschen och dessutom tillräcklig erfarenhet av uppgifter i anslutning till projekteringen av byggnader och utförande av byggnadsarbete enligt MBF 4 § och 108 §. Du har tillräckliga kunskaper i de båda inhemska språken såväl skriftliga som muntliga, du skall ha utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket och intyg över goda kunskaper i det andra inhemska språket. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Om du blir vald skall du under prövotiden uppvisa ett godkänt läkarintyg från företagshälsovården över ditt hälsotillstånd. Prövotiden är 6 månader.

Läs mer

https://www.kimitoon.fi/
https://www.visitkimitoon.fi/

Mer om arbetsgivaren

tillsynschef Dan Renfors tel. 040 350 3579, dan.renfors@kimitoon.fi eller teknisk chef Ralf Nyholm tel. 040 624 8405, ralf.nyholm@kimitoon.fi

Miljö och teknikenheten
Adress: Kimitoön, 25700 Kemiö

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 700 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Kimitoöns kommun är en rökfri arbetsplats.

Kimitoöns kommun - Rökfri arbetsplats