Byggnadsinspektör - Loviisan kaupunki

Kom och jobba som byggnadsinspektör i Lovisa!

Byggnadstillsynen i Lovisa söker en byggnadsinspektör till ordinarie tjänst från 1.1.2022 eller enligt överenskommelse.

Till byggnadsinspektörens uppgifter hör bland annat att behandla och fatta beslut om bygglovsansökningar, att göra syner samt tillsyn över den byggda miljön. Kundkontakt och kännedom om bygglagstiftning är en stor del av jobbet, därför räknas erfarenhet inom branschen som en fördel, samt att Du har god samarbetsförmåga och interaktionsfärdighet.

Behörighetskraven är en lämplig högskoleexamen inom byggbranschen (t.ex. byggingenjör YH, byggnadsarkitekt YH) eller motsvarande examen i tekniskt institut eller högre högskoleexamen (diplomingenjör, arkitekt).

Vi erbjuder dig ett mångsidigt och intressant arbetsfält och en trevlig arbetsgemenskap. Din arbetsplats är belägen i Lovisa centrum, men du har också möjligheten att delvis jobba på distans. Lovisa står värd för bostadsmässan år 2023, och via ditt arbete får du följa med projektet på paradplats.

Vi förutsätter vi goda muntliga och skriftliga kunskaper i det finska språket och åtminstone muntliga kunskaper i svenska. Vid behov erbjuder vi Dig en möjlighet att förbättra dina språkkunskaper.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Den som väljs skall visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan tjänsten tas emot. Prövotiden är sex månader.

Skicka din ansökan senast 15.11.2021 kl. 16.00 via rekryteringstjänsten kuntarekry.fi.

Läs mer

https://www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/byggnadstillsyn/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ledande byggnadsinspektör Anne Kanervala, tfn 040 776 2556, fornamn.efternamn@loviisa.fi. Telefontid må och to kl. 9-11
Miljövårdssekreterare Heidi Lyytikäinen, tfn 0440 555 373, fornamn.efternamn@loviisa.fi

Lär dig mer om oss

Lovisa stad, Centralen för näringsliv och infrastruktur

Lovisa, Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och fridfull natur.

Vi är en flexibelt tvåspråkig arbetsmiljö. Av förmånerna kan nämnas idrotts- och kultursedlar, lunchsedlar och många motionsgrupper. Vi har naturligtvis också distansjobb och flexibel arbetstid i bruk. Vår arbetsgemenskap är fungerande och det är roligt att jobba med oss.

Byggnadstillsynen i Lovisa erbjuder myndighetstjänster även för Lappträsk kommun. På samarbetsområdet bor cirka 18 000 personer.

Vi är en rökfri arbetsplats.

Välkommen på jobb till Lovisa!


Adress: Degerbygatan 21, 00790 Helsinki
Loviisan kaupunki - Rökfri arbetsplats Loviisan kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare Loviisan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb