test

Borgå stad är en växande tvåspråkig kuststad med 50 000 invånare där man bygger aktivt och mångsidigt. Byggnadstillsynen har en stark roll i att skapa en trivsam byggd miljö i staden.

Nu söker vi en byggnadsinspektör till ordinarie tjänst till vår kompetenta enhet med 11 anställda från 1.3.2022 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter och en möjlighet att delta i skapandet av en fungerande, trygg och trivsam livsmiljö. Byggnadstillsynen ger handledning och råd i byggandet och fattar lov- och tillståndsbeslut.

Som byggnadsinspektör omfattar dina uppgifter:
att tillsammans med en annan byggnadsinspektör svara för behandlingen av bygglov och åtgärdstillstånd för byggande av detaljplaneområden och för övriga åtgärder, att styra byggandet, att ge råd till kunderna och att godkänna arbetsledare.

Behörighetsvillkoren för tjänsten som byggnadsinspektör är behörighet enligt 4 § i markanvändnings- och byggförordningen, dvs. lämplig högskoleexamen inom byggnadsbranschen, eller behörighet enligt övergångsbestämmelsen i 108 § i markanvändnings- och byggförordningen.

Dessutom förutsätter vi goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena samt goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket samt körkort för personbil.

Vi värdesätter och räknar som merit:
- god samarbets- och kundbetjäningsförmåga
- erfarenhet av byggnadstillsyn, byggplanering eller byggprojekt
- förmåga att arbeta självständigt

Innan valet fastställs ska den som valts visa upp ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex månader.
Lönen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS).

Skicka din ansökan senast 28.1.2022 kl. 12 via länken Sök nu.

Läs mer

https://www.borga.fi/byggande

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ger byggnadstillsynschef Miia Hento, miia.hento@borga.fi, tfn 040 182 3894.

Lär dig mer om oss

Byggnadstillsynen

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb