Byråansvarig - Borgå stad

Byråansvarig - Borgå stad

Borgå stad söker en byråansvarig till en ordinarie tjänst från 1.9.2019 eller enligt överenskommelse.

Den byråansvariga fungerar som chef för byråteamet. Byråteamet är ett nytt team, och till teamet hör alla cirka 30 byråsekreterare inom social- och hälsovårdssektorn. Till den byråansvarigas uppgifter hör att utveckla förfaringssätt för det nya teamet och byråtjänster för social- och hälsovårdssektorns enheter tillsammans med personalen.

Till byråansvarigas uppgifter hör också ekonomiplanerarens uppgifter inom sektorn. Till ekonomiplanerarens uppgifter hör beredningsuppgifter i anslutning till upprättande av budget och bokslut, upprättande av ekonomirapporter och -prognoser samt ansökan om finansiering och utredningar samt andra beräkningsuppgifter. Till uppgifterna hör också att upprätthålla tjänsteförteckningen och projektuppgifter som fastställs separat. Den byråansvariga fungerar som vikarie för förvaltningschefen under semestrar och korta frånvaroperioder.

Behörighetsvillkoren för tjänsten är lämplig högskoleexamen, chefserfarenhet och erfarenhet av ekonomiförvaltningsuppgifter.
Vi uppskattar ett självständigt och aktivt arbetsgrepp samt god samarbetsförmåga. Erfarenhet av social- och hälsovårdssektorn, kännedom om byråarbete och mångsidiga IT-kunskaper räknas som merit.Vi förutsätter att sökanden har goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena samt goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Ett godtagbart utlåtande om hälsotillståndet ska lämnas in innan tjänsten tillträds. Lönen fastställs enligt AKTA. Prövotiden är sex månader.

Skicka din ansökan senast 26.6.2019 kl. 12 via länken Sök nu

Läs mer

http://www.borga.fi

Ytterligare uppgifter ger förvaltningschef Salla Paavilainen tfn 040 676 1453, salla.paavilainen@porvoo.fi

Social- och hälsovårdssektorns ledning
Adress: borgå, 06100 Porvoo

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.
Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.
Sök till oss. Människorna gör staden!

Mer om arbetsgivaren