Byråarkitekt - Jakobstad

Byråarkitekt - Jakobstad

Staden Jakobstad ledigförklarar en tjänst som byråarkitekt på planläggningsavdelningen vid Centralen för tekniska tjänster.

Till byråarkitektens arbetsuppgifter hör stadsplanering, utarbeta detaljplaner, bereda utlåtanden och undantagslov samt att delta i byggnadstillsynsbyråns granskning av ritningar.

Behörighetskraven för tjänsten är lämplig högskoleexamen. Språkkravet är god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken.

Tjänsten tillsätts hösten 2019 eller enligt överenskommelse. Den som väljs till tjänsten bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg innan prövotidens utgång. Prövotiden är sex månader.

T.f. stadsplanearkitekt Sören Öhberg tel. 0447851633 och t.f. tekniska direktören Harri Kotimäki tel. 0447851750.

Jakobstad, Tekniska tjänster, Planläggningsavdelningen
Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö. Staden är värdkommun inom social- och hälsovården för Larsmo, Nykarleby och Pedersöre, och antalet anställda är 2500.

Mer om arbetsgivaren