Skip to main content
test

STADEN JAKOBSTADS TEKNISKA TJÄNSTER REKRYTERAR EN BYRÅARKITEKT

Vill du främja en god bebyggd miljö med ändamålsenlig planläggning, ett attraktivt och sunt byggande samt en god byggnadskultur? Välkommen att söka tjänsten som byråarkitekt om du vill vara en del av staden Jakobstads framtida utveckling.

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående tvåspråkig region vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande miljö.

Som byråarkitekt på utrymmesförvaltningen och planläggningsavdelningen är du en del av två inspirerande arbetsteam på totalt 11 personer, och du har ett intressant och stimulerande arbetsområde.

Som byråarkitekt deltar du i planeringar av stadens fastigheter både i nyproduktion samt ombyggnadsprojekt. Vid större byggprojekt deltar du i upphandling och bedömning av extern planering, samt är med och uppgör riktlinjer för byggnadernas miljöanpassningar. Du deltar i utveckling av såväl stadsmiljön, glesbyggda bostadsområden som skärgård och rekreationsområden. Som byråarkitekt är du med och skapar förutsättningar för näringslivets utveckling och etablering.

Behörighetskravet för tjänsten är byggnadsarkitekt eller arkitekt. Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter anses som merit. För tjänsten krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Tjänsten är tillsvidareanställning och heltid, den inleds med en prövotid på 6 månader. Ett godtagbart läkarintyg ska uppvisas innan tillträde. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse.

Lön och andra villkor för arbetsförhållandet bestäms enligt det TS kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Ansökningstiden utgår 06.06.2022 kl. 9:00.

Läs mer

https://www.jakobstad.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=MbmuiiQlv5Y

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Närmare upplysningar ges av stadsplanearkitekt Sören Öhberg, 044-785 1633, och projektingenjör Mats Kackur, 044-785 1218.

Lär dig mer om oss

Pietarsaaren kaupunki, Tekniset palvelut

Staden Jakobstad är en tvåspråkig livskraftig stad med stark entreprenörsanda och god sysselsättning. Närheten till havet och naturen präglar miljön och invånarna. Läget vid kusten gör att staden har en lång historia av båtbyggande, sjöfart och internationell handel. Även idag har Jakobstadsregionen många exporterande, tillverkande företag, och exporten per capita ligger bland de absolut högsta i hela landet.

Utbudet av studieplatser är brett, vilket lockar ungdomar från andra delar av landet till Jakobstad. Korta avstånd mellan allmänna platser, arbetsplatser, boende, handel och service gör det smidigt för invånarna att röra sig i staden. Kultur och nöjeslivet är mångsidigt och erbjuder invånarna möjlighet att ta del av musik, teater, konst, fotboll med ligaambitioner, annan toppidrott och många spännande evenemang.

Staden Jakobstad har som målsättning att vara en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en kunnig, välmående och motiverad personal. Vi vill skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare har samma förutsättningar att utvecklas och prestera, där diversitet och oliktänkande ses som något positivt och överensstämmer med den mångfald som återfinns hos stadsinvånarna. Vi vill skapa en arbetsmiljö där medarbetare välkomnar nya med en positiv attityd.


Adress: Strengbergsgatan 1, 60600 Jakobstad

Rekommenderade jobb