Skip to main content
test
BYRÅSEKRETERARE - Karleby stad

KARLEBY STADS UNGDOMSTJÄNSTER SÖKER EN
BYRÅSEKRETERARE
för visstidsanställning (12 mån.)

I egenskap av byråsekreterare arbetar du vid Ungdomscentret Vinge som en del av ungdomstjänsters arbetsgemenskap. I dina uppgifter ingår att arbeta för ledningens stöd inom ungdomstjänster samt andra kontorsuppgifter. Uppgifterna omfattar bl.a. uppgörande av avgiftsbeslut, fakturering, granskning av inköpsfakturor med programmet UNIT 4, arkivering och ärendehanteringsuppgifter samt vid behov beredning av ungdomsdirektörens beslut och ärenden med data- och ärendehanteringsprogrammet Dynasty 10. Du sköter om cirkulationen av personalens arbetstidsuppföljningsrapporter samt korrigeringar i Esmikko-programmet. Du är dessutom en av administratörerna i programmet NuoDo (nuorisotyön dokumentointi=dokumentering av ungdomsarbete) samt ansvarar för uppdateringen av stadens webbsidor vad gäller ungdomstjänster.

Av den sökande förutsätts god kompetens i att använda Office365-program, särskilt kalkylering och textbehandling, samt beredskap att lära sig system som behövs i arbetet. Behörighetskrav är lämplig examen på institutsnivå eller lägre yrkeshögskoleexamen.
Ungdomscentret Vinge har verksamhet av många slag och du jobbar inte i traditionell kontorsmiljö. Centret erbjuder mångsidig verksamhet för ungdomar även dagtid och den som väljs förutsätts ha kundbetjäningsattityd, flexibilitet och samarbetsförmåga. Kunskaper i svenska ses som merit.

Vi erbjuder dig introduktion i arbetet, utbildning i användningen av interna program (NuoDo, Unit4, Esmikko och Dynasty10) samt stöd av en trevlig arbetsgemenskap, Karleby stads personalförmåner och flexibel arbetstid.

I arbetet iakttas kontorsarbetstid (36,25 h/vecka). Villkoren för anställningsförhållandet och lönen bestäms enligt Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Lönen består av en uppgiftsrelaterad lön samt eventuellt arbetserfarenhetstillägg. Arbetet är nytt inom ungdomstjänster och är därför för viss tid (12 mån.) men med möjlighet till fortsättning.

Arbetet inleds 8.8.2022 eller enligt överenskommelse. På befattningen tillämpas en prövotid på 6 månader. Den som blir vald ska före mottagandet av arbetet visa upp ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet. Examens- och arbetsintyg i original visas upp i samband med en eventuell intervju.

Ansökan lämnas in i första hand elektroniskt via www.kuntarekry.fi senast 30.6.2022 kl. 14.
Om du inte har möjlighet att lämna in en elektronisk ansökan kan du skicka in en skriftlig ansökan med bilagor till adressen Karleby stad/Registratur, PB 43, 67101 Karleby. Märk kuvertet med Ungdomstjänster/Byråsekreterare.

Läs mer

http://www.kokkola.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information ger ungdomsdirektör Pia Fraktman 0404882901, pia.fraktman@kokkola.fi eller ungdomssekreterare Susanna Lakanaho 0503435048, susanna.lakanaho@kokkola.fi

Lär dig mer om oss

Kokkolan kaupunki, Sivistystoimi, Nuorisopalvelut

Karleby, det tvåspråkiga landskapscentret för Mellersta Österbotten, är en havsnära och växande stad i ständig utveckling. Staden med nästan 50 000 invånare erbjuder mångsidigt boende, täckande basservice, goda trafikförbindelser samt utmärkta möjligheter till utbildning och fritidssysselsättning. Som arbetsgivare är Karleby stad en betydande multikoncern med 2 300 anställda såväl inom undervisning och fostran som inom teknik, förvaltning och kultur.


Adress: Trädgårdsgatan 2, 67100 Kokkola
Karleby stad - Rökfri arbetsplats Karleby stad - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb