Byråsekreterare - Lohjan kaupunki

Vi söker en byråsekreterare till Lojo stad för fast anställning för att ta hand om mångsidiga kontorsuppgifter samt kundservice inom handikappservicen.

Byråsekreterarens arbetsinsats inom handikappservicen består till största delen av kontorsarbete som hänför sig till de tjänster som omfattas av de subjektiva rättigheterna enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Särskilt kritiska är de månatliga åtgärder som gäller utbetalning av löner för personliga assister, utbetalning av arvoden för stödpersoner och utbetalning av flitpenning för personer inom den öppna arbetsverksamheten

I arbetet ingår också system- och utvecklingsansvar som hänför sig till Kanta-tjänsterna inom socialvården samt utvecklingsansvar för verksamhetsstatistik samt uppgiften som administratör för Pro Consana.

För framgång i arbetet behövs gedigna sociala färdigheter, förmåga att arbeta under press och att man modigt och med en öppen attityd går in i alla uppgifter på byrån. Arbetserfarenhet inom handikappservice samt förmåga att använda programmen Pro Consona, Raindance, Kanta samt Office och kunskaper i dokumenteringsutbildning är meriterande.

I arbetet tillämpas kontorsarbetstid (36,25 h/vecka).

Behörighetsvillkoret är utbildning inom kontorsbranschen eller någon annan utbildning på institutnivå.

Lön 2380,73€/mån., enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s enhet i Lojo.

Intervjuerna äger rum 1.10.2020 på förmiddagen. De som kallas till intervjun får ett meddelande senast tis 29.9.2020

Mer information om befattningen ges av:
Förvaltningssakkunnig Katja Erätuli-Keskinen tfn 044 369 1216
Ledande socialarbetaren inom handikappservicen Elina Lindström, tfn 044 369 3640

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 23.9.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-06-58-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Förvaltningstjänster
Adress: Karstuvägen 4, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats