test
Chef för samhällsteknik - Raseborg stad

Chefen för samhällsteknik är chef för samhällstekniska enheten som är en del av tekniska sektorn.

Arbetsuppgifter
Till den samhällstekniska enhetens verksamhet hör skötsel och underhåll av kommunens allmänna områden (gator, parker, idrottsområden, skogsvård), planering av investerings- och arbetsprogram, uppföljning och rapportering av budgeten samt konkurrensutsättning, övervakning och genomförande av projekt.

Styrning av serviceproduktionen inom samhällsteknik, ordnande av jour för och genomförande av vinterunderhåll samt konkurrensutsättning och utveckling av projekt är en väsentlig del av arbetsbilden.

Chefen för samhällsteknik är chef för cirka 30 personer och rapporterar till den tekniska direktören.

Chefen för samhällsteknik bereder ärenden inom sitt ansvarsområde för tekniska nämnden och deltar i nämndens möten. Arbetsuppgifterna omfattar tillståndsgivning i anslutning till verksamheten samt utarbetande av trafikstyrnings-, grävnings- och arbetstillstånd.

Behörighetskrav
Av chefen för samhällsteknik förutsätts lämplig teknisk utbildning (diplomingenjörs-, ingenjörs- eller byggmästarutbildning) samt erfarenhet av arbete inom samhällsteknik.
I uppgiften som chef för samhällsteknik uppskattas dessutom erfarenhet av offentlig upphandling och byggherreerfarenhet. Kunskaper i CAD-systemet räknas som merit.

Den sökande ska också ha utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket och goda kunskaper i det andra inhemska språket.

Förutsättningar för att uppgifterna ska kunna skötas på ett framgångsrikt sätt:
- samarbets- och förhandlingsförmåga
- chefserfarenhet
- förmåga att sporra och inspirera
- organisationsförmåga

Personen ska inom sitt eget ansvarsområde kunna se de möjligheter som förändringar och utveckling erbjuder och han eller hon ska kunna verka i smidigt och gott samarbete med sina medarbetare och kunder samt lyssna på dem.

Lönen bestäms enligt tekniska sektorns värdering av arbetets svårighetsgrad.

Vi erbjuder dig Raseborgs stads personalförmåner, bl.a. lunchförmån samt kultur- och motionssedlar.

Raseborg är en rökfri arbetsplats.

Vi önskar att den som väljs till tjänsten inleder sitt arbete hos oss enligt överenskommelse eller senast 1.2.2022. Prövotiden är sex månader.

Lämna in din ansökan med löneanspråk på adressen www.kuntarekry.fi. Bifoga CV och ange eventuella referenser med kontaktuppgifter i ansökan.

Ansökningstiden går ut 13.12.2021 kl. 15.00.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

teknisk direktör Jan Gröndahl, tfn 019-289 2550.

Lär dig mer om oss

Raaseporin kaupunki, Tekninen toimiala, Yhdyskuntatekniikka, Samhällsteknik ledningsfunktioner

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb