Chef för småbarnspedagogik - Raseborg stad

Raseborgs stad söker dig, inspirerande chef för att leda och utveckla småbarnspedagogiken och förskoleverksamheten i staden. Du är en person med erfarenhet och ett brinnande intresse för småbarnspedagogik. Du har ett ekonomiskt kunnande och är bekant med offentlig förvaltning, du har ett övergripande synsätt och tänker långsiktigt, driver utvecklingsfrågor och är förändringsorienterad och kreativ i rollen som ledare.

Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med många möjligheter. Samarbetet inom staden fungerar väl vilket ger ett gott stöd för ledarskapet. Även det regionala samarbetet är aktivt och det finns goda möjligheter för ledaren att utveckla sig själv. Inom avdelningen är personalen behörig och verksamheten har årligen utmärkt sig både genom resultaten från kundenkäter och personalkartläggningar.

Dagvården i Raseborg är en del av bildningssektorn och omfattar totalt 25 enheter (ca 1 250 barn), familjedagvård, specialdagvård och förskola samt administration. Personalstyrkan uppgår till ca 300 och nettobudgeten till 15 milj. euro.

Den som väljs till ska ha en lämplig högre högskoleexamen samt vara förtrogen med kommunal förvaltning och inneha i praktiken visad god samarbets- och ledarförmåga.

Behörighetskrav:
- lämplig högre högskoleexamen
- utmärkta kunskaper i svenska eller finska och goda kunskaper i det andra
- erfarenhet av ledarskap
- förtrogenhet med offentlig förvaltning
- småbarnpedagogisk erfarenhet
- lämplighet för uppdraget


Prövotiden är 6 månader

Den som väljs skall senast 3 månader efter att arbetet inletts förete företagshälsovårdens lämplighetsintyg för tjänsten.

Ansökningstiden tar slut 24.1.2020 kl. 15.00. Tidigare ansökningar beaktas.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

bildningsdirektör Tina Nordman tfn. 019 289 2140 eller tina.nordman(at)raseborg.fi

Bildningskansliet
Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.

Raaseporin kaupunki sijaitsee Helsingin ja Turun puolivälissä, hyvien asumismahdollisuuksien ja kulkuyhteyksien päässä. Kaupunki muodostettiin Tammisaaren ja Karjaan kaupungeista ja Pohjan kunnasta vuonna 2009. Kaupungissa on noin 28 000 asukasta, joista 65 prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia ja 31,5 prosenttia suomea. Kaupungille antavat leimansa luonnonkaunis saaristo, Billnäsin ja Fiskarsin ruukit sekä Mustion linna. Täällä on turvallista elää ja asua. Kaupunki on alueen suurin työnantaja, työntekijöitä on noin 1 900. Kaupunki on savuton työpaikka.