Skip to main content
test

Staden Jakobstad söker en Chef för Småbarnspedagogiken

Vi söker en engagerad och strukturerad person för att leda och utveckla småbarnspedagogiken i Jakobstad. Chefen för småbarnspedagogik har en nyckelroll i att säkerställa en högkvalitativ småbarnspedagogik i hela staden.

Ansvarsområden:

- Ansvara för den allmänna utvecklingen inom småbarnspedagogiken
- Fundera som föredragande i sektionen för småbarnspedagogik
- Fungera som förman för daghemsföreståndarna, speciallärarna inom småbarnspedagogiken, samt för övrig administrativ personal inom småbarnspedagogiken
- Ansvara för småbarnspedagogikens budget samt för rekryteringen av personal till småbarnspedagogiken

Vi söker dig som har en god kommunikationsförmåga, klarar av att hantera en stor helhet och har en förståelse för småbarnspedagogikens lagstiftning. Vi erbjuder en trivsam arbetsplats där du kan utvecklas som ledare och vara med och bygga upp den organisation du jobbar i.

Behörighetskrav: lämplig högre högskolexamen och tillräcklig erfarenhet av ledarskap.

Krav på språkkunskaper: God förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska. Övriga språkkunskaper ses som en merit.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original. Tjänsten besätts med sex (6) månaders prövotid.

Läs mer

http://www.jakobstad.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Chefen för småbarnspedagogik Matilda Engström
tfn. 044 785 1426
matilda.engstrom@jakobstad.fi
Från 20.11 framåt även
Direktör för bildning- och välfärd Jan Levander
tfn. 044 785 1479
jan.levander@jakobstad.fi
Om vi inte nås per telefon kan ringbud skickas per sms eller e-post.

Lär dig mer om oss

Bildningsverket

Jakobstad är en trivsam och växande industristad, som vi bygger tillsammans och där alla finner sin plats.


Adress: Strengbergsgatan 1, PB 41, 68600 Pietarsaari

Rekommenderade jobb