Skip to main content
test
Chef för ungdomsverksamheten - Vasa stad

Vasa har satt som sitt mål att vara världens lyckligaste stad. Främjande av invånarnas välfärd är ett centralt strategiskt mål. Vasa är ungdomarnas stad som pulserar av positiv energi. Kom och utveckla och främja välfärden för ungdomarna i Vasa!

Vi söker en inspirerande och utvecklingspositiv chef för ungdomsverksamheten i ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare. Chefen för ungdomsverksamheten leder Vasa stads ungdomsservice.

Ungdomsservicen erbjuder ungdomar i Vasa mångsidig service med låg tröskel på vardagar och fritiden. I Vasa finns det fem ungdomsgårdar, ungdomscaféet Café Kultsa, en skejthall, ungdomsverkstaden Varikko, uppsökande ungdomsarbete samt ungdomarnas informations- och rådgivningstjänst Reimari där en ungdomsinformatör och en invandrarkoordinator arbetar. Därtill erbjuds ungdomarna musik- och bandundervisning i Rockskolan samt klubb-, läger- och evenemangsverksamhet. Vasa har även ett aktivt ungdomsfullmäktige.

Chefen för ungdomsverksamheten verkar som en resultatområdeschef inom bildningssektorn och ansvarar för resultatområdet Ungdomsservicen och dess verksamhet samt för utvecklandet av verksamheten.

Till uppgifterna för chefen för ungdomsverksamheten hör:
- att leda resultatområdets verksamhet och personal- och ekonomiförvaltningen samt den allmänna förvaltningen,
- verka som föredragande i utbildningsnämnden samt leda helheten i fråga om ungdomssektorns resultatområde,
- utvecklar ett öppet och inkluderande arbetsklimat genom ett coachande grepp samt stöder arbetsgemenskapens samstyrning och en kontinuerlig kompetensutveckling.

Behörighetskravet är en för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, ledarerfarenhet och god förtrogenhet med ungdomsarbetsverksamheten. Omfattande kännedom om ungdomsarbete räknas som merit.
Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska (språkintyg). Kunskaper i engelska räknas som merit.

Vi värdesätter en stark vision om hur ungdomsarbetet kan utvecklas, en aktiv inställning till arbetet, goda samarbets- och organisationsfärdigheter, kännedom om kommunalförvaltningen samt ett coachande grepp för ledarskap.

Vi erbjuder ett intressant, mångsidigt och betydelsefullt arbete samt goda utvecklingsmöjligheter. Förutom att du ansvarar för ditt eget resultatområde har du också möjlighet att samarbeta med bildningssektorns övriga resultatområdesdirektörer.

Prövotid är 6 månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 34.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

bildningsdirektör Christina Knookala tfn. 040 5565011

Lär dig mer om oss

Vasa stad

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.

Hos oss arbetar cirka 3500 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb