Skip to main content
test
Daghemsföreståndare - Närpes stad

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Närpes lediganslår ett moderskapsvikariat som daghemsföreståndare vid Skogsdungens- och Töjby daghem för tiden 1.8-31.12.2023

Vi söker en positiv, samarbetsvillig och ansvarsfull medarbetare till vårt team som kan arbeta både självständigt och i grupp. Du ser dig själv som en naturlig pedagogisk ledare och förman som kan planera, förverkliga och utveckla enheternas verksamhet i enlighet med planen för småbarnspedagogik. Som daghemsföreståndare har du ett pedagogiskt-, ekonomiskt- och säkerhetsmässigt helhetsansvar för daghemmens verksamhet samt daghemmens personalplanering. Vi förutsätter en god interaktion och samarbetsförmåga med både barn, vårdnadshavare, personal och kolleger.

Kompetenskrav: enligt lag om småbarnspedagogik 540/2018 §31 behörighet för uppgiften som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 26 eller 27 § och minst pedagogie magisterexamen eller §75 enligt övergångsbestämmelse som gäller personalen samt tillräcklig ledarskapsförmåga.

Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Det förutsätts att du styrker din behörighet då du söker tjänsten och det gör du genom att elektroniskt bifoga kopia av hela ditt betyg och eventuellt andra intyg som behövs. Notera att Kuntarekry inte tillåter stora filer varför du bör dela upp betygsutskrifterna i flera bilagor. Om betyg eller andra nödvändiga intyg ej bifogas ansökan beaktas den ej.

Den som valts bör uppvisa straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 före tillträde. Lön enligt UKTA del G. En prövotid om 2 månader tillämpas i anställningen.

Arbetsplaceringen kan ändras enligt behov inom bildningsnämndens verksamhet för småbarnspedagogik.

Ansökningshandlingar inlämnas via www.kuntarekry.fi senast 9.6.2023 kl.16:00

Läs mer

http://www.narpes.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vik. daghemsföreståndare Emma Backman 0401600712 emma.backman@narpes.fi eller chefen för småbarnspedagogik Ann-Christin Häggblom 0504403562 ann-christin.haggblom@narpes.fi

Lär dig mer om oss

Närpes stad, bildningsavdelningen

Närpes stads verksamhet omfattar idag småbarnspedagogik, utbildning, kultur, fritid, förebyggande välfärd, tekniska sektorns tjänster samt kommunal förvaltning. Staden är tvåspråkig och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!


Adress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Rekommenderade jobb