Skip to main content

Svenska småbarnspedagogiken välkomnar en enhetschef som trivs att arbeta med delat ledarskap och vill utveckla både verksamhet och medarbetare.

Delat ledarskap betyder att ni är två som delar på rollen som chef och det ansvar och arbetsuppgifter som kommer med rollen. Åbo söker en entusiastisk och framtidsinriktad enhetschef till Cygnaeus daghem och förskola för ordinarie anställning.

Vi har en fin gemenskap som hjälps åt i vått och torrt och vi ser fram emot att förstärka vårt team med en positiv, utvecklingsinriktad person som har kunskap och erfarenhet av den småbarnspedagogiska verksamheten. Utöver kollegor och organisationens stöd, finns det nu även sekreterarstöd i arbetet.

Som enhetschef ansvarar du tillsammans med din chefskollega för den småbarnspedagogiska verksamheten på enheten och som medlem i ledningsteamet utvecklar du hela svenska småbarnspedagogikens verksamhet. En viktig del av ditt uppdrag kommer att vara att utöva pedagogiskt ledarskap, vilket innebär att leda och inspirera pedagogerna i deras dagliga arbete, stödja dem i att utveckla och implementera pedagogiska metoder samt säkerställa att verksamheten håller hög pedagogisk kvalitet.

Vi ser att du behöver ha ett brett småbarnspedagogiskt kunnande och erfarenheter av arbetet inom småbarnspedagogiken. Att kunna utföra grunduppgiften och koncentrera sig på den anser vi viktigt. Dessutom behöver du ha egenskaper som förmågan att organisera, samarbeta och kommunicera. Vi erbjuder dig rikligt med möjligheter till fortbildning och professionell utveckling. Som anställd inom Åbo stad har du tillgång till stadens hälsofrämjande verksamhet (motion och kultur) och det erbjuds även olika förmåner hos stadens samarbetspartners.

Behörighetsvillkor: behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, minst pedagogie magisterexamen och tillräcklig ledarskapsförmåga.

Enligt de nya behörighetskraven behöver enhetscheferna utöver lärare inom småbarnspedagogik även ha magisterexamen inom småbarnspedagogiken. Om du saknar magistersbehörighet kan din ansökan beaktas, men om du sedan blir vald till tjänsten kommer vi att förutsätta att du skaffar dig rätt behörighet. Vi är beredda att hitta lösningar som möjliggör studier i samband med arbetet.

Observera att du anställs av Åbo stad, vilket kan medföra att du i framtiden placeras på en annan enhet än den nuvarande. Flexibilitet och beredskap för förändringar är därför viktiga egenskaper hos våra medarbetare.

Vi önskar att ni kunde personligen höra av er för att diskutera positionen. Vi ser framemot din ansökan och svarar naturligtvis gärna på dina frågor.

Arbetsavtalet har en prövotid.

Arbetet inleds 1.8.2024 eller enligt överenskommelse.

Den som anställs ska uppvisa ett av företagshälsovård utfärdat intyg över sin lämplighet för befattningen.

Den som väljs ska uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 i straffregisterlagen.
(Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.)

För att främja jämlikhet använder Åbo stad anonym rekrytering. I praktiken innebär detta att man i det första skedet av rekryteringsprocessen inte ska ange uppgifter om till exempel ålder, modersmål eller kön som svar på de öppna frågorna i arbetsansökningen. Även om en del av dessa uppgifter frågas för bakgrundsinformation, syns de inte i den anonyma ansökningsrapporten för den rekryterande chefen. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkesmässiga kunnande och arbetserfarenhet.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Kontaktinformation

Servicechef Hanna Karlsson,
hanna.karlsson(a)turku.fi, +358401802443
Att lämna in ansökan: Ansökan inlämnas i första hand elektroniskt. Skriftliga ansökningar kan inlämnas innan ansökningstiden utgår till Förvaltningen för servicehelheten för fostran och undervisning, PB 355, 20101 Åbo.

Lär dig mer om oss

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Plats
Gregorius IX:n tie 12, 20540 Turku
20540 Turku

Mer om arbetsgivaren
Sök nu!
Rekommenderade jobb
Snabblänkar
Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
Populäraste kommunerna Lahtis Esbo Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
Vyinformation
Kuntarekry Kuntarekry-logo

​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:
Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.