Daghemsföreståndare, tjänst - Borgå stad

Daghemsföreståndare, tjänst - Borgå stad

Småbarnspedagogiken i Borgå stad söker en daghemsföreståndare till en ordinarie tjänst från 1.8.2019. Daghemsföreståndarens första placeringsplats är Kullo daghem.

Vi söker en intresserad och kunnig chef med förmåga att utvecklas för att leda daghemmets personal, administration och pedagogik. Uppgiften förutsätter insikter om innehållet och tjänsterna inom småbarnspedagogiken, goda färdigheter i växelverkan och samarbete, goda färdigheter i kundservice och ledarskap samt datateknik. I Kullo daghem finns både finsk- och svenskspråkiga grupper, och goda färdigheter i båda inhemska språken är meriterande vid valet.

Behörighetsvillkoren är enligt behörighetsvillkoren i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Innan valet fastställs bör den som väljs visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Prövotiden är sex (6) månader.

Skicka din ansökan senast 21.5.2019 kl. 15 via länken Sök nu!

Läs mer

http://www.borga.fi/daghem-och-familjedagvard

Ytterligare information ger direktören för småbarnspedagogik Leila Nyberg, tfn 0400 295 708 eller ledare för småbarnspedagogik Marjaana Kantonen tfn 0400 252 259.

Kullo daghem
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.
Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.
Sök till oss. Människorna gör staden!

Mer om arbetsgivaren