Daghemsföreståndare - Åbo stad, Bildningssektorn

Daghemsföreståndare (enhetschef), ordinarie tjänst

Cygnaeus daghem och förskola söker entusiastisk framtidsinriktad enhetschef fom 1.10.2020. Vårt ledningsteam har genomgått ett generationsbyte inom de senaste två åren och nu har vi utrymme för en ny kollega i vårt gäng. Vi har en fin gemenskap som hjälps åt i vått och torrt och vi ser framemot att förstärka vårt team med en positiv, utvecklingsinriktad person som har kunskap och erfarenhet av den småbarnspedagogiska verksamheten. Våra enhetschefer har tillgång till pedagogiska stödtjänster.

Svenska området har redan i flera år arbetet aktivt med internationellt samarbete med kollegor runt om i Europa och erbjudit möjlighet för både ledarna och pedagogerna att ta del av olika utbildningssystem och arbetssätt via projektarbete och arbetsskuggningar utomlands.

Som enhetschef ansvarar du för den småbarnspedagogiska verksamheten på enheten och som medlem i ledningsteamet utvecklar du hela svenska småbarnspedagogikens verksamhet tillsammans med dina kollegor.
Du behöver inte kunna allt om allting eftersom vi tror starkt på samarbete och att dela med sig om de kunskaper och erfarenheter som finns inom vår organisation. Dessutom erbjuder vi dig rikligt med möjligheter till fortbildning och professionell utveckling.

Om du saknar magistersbehörighet kan din ansökan beaktas, men om du sedan blir vald till tjänsten blir anställningen tidsbunden och vi kommer att förutsätta att du skaffar dig rätt behörighet.

Cygnaeus daghem och förskola består av två verksamhetsplatser: kuratorsstigens daghem som erbjuder småbarnspedagogisk verksamhet i fyra grupper för bar i åldern 1-5 år samt Cygnaeus förskola med 3 förskolegrup-per var av en av grupperna är en integrerad specialgrupp. Vi ser gärna att du själv har förskolebehörighet.

Behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, minst pedagogie magisterexamen och tillräcklig ledarskapsförmåga.

Den som anställs ska uppvisa ett av företagshälsovård utfärdat intyg över sin lämplighet för befattningen.

Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.


Läs mer

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/varhaiskasvatus

Mer om arbetsgivaren

Servicechef Hanna Karlsson 040 180 2443, hanna.karlsson(at)turku.fi
Enhetschef Nina Borgström, nina.borgstrom(at)turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Ansökan inlämnas i första hand elektroniskt.  Skriftliga ansökningar kan inlämnas innan ansökningstiden utgår till Bildningssektorns registratur, PB 355, 20101 Åbo.

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus, Cygnaeus daghem och förskola
Adress: Kuraattorinpolku 7, 20540 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.