Datahanteringsspecialist - Karleby stad

Datahanteringsspecialisten sörjer för stadens dokument som ska förvaras varaktigt, arkiveringen samt för planerings- och utvecklingsuppgifter som anknyter till dokumenthantering och informationstjänst. Datahanteringsspecialisten är dessutom stadens dataskyddsansvariga och teamledare för de interna tjänsterna.

Vi förutsätter examen i dokumenthantering och arkivfunktion eller arkivskötsel. Vi förutsätter också erfarenhet inom dokumenthantering och arkivfunktion samt goda muntliga kunskaper i båda inhemska språken. Förtrogenhet med dokumenthanteringssystem, erfarenhet av utveckling av dokumenthantering och arkivfunktionen samt kunskaper i dokumenthantering inom den kommunala sektorn ses som meriter. Vi uppskattar också goda interaktions- och samarbetskunskaper samt kännedom om dataskyddsbestämmelserna.

Ansökningstiden går ut 19.3.2021 kl. 15. Ansökningarna lämnas in elektroniskt via Kuntarekry.

Behörighetskrav lämplig högskoleexamen

Lönen bestäms enligt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Innan valet fastställs ska sökanden visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd från företagshälsovården.

Prövotiden är 6 månader.

Arbetstid 36 h 15 min/vecka.

Mer om arbetsgivaren

Förvaltningsdirektör Ben Weizmann, 044 780 9216

Karleby stad, Koncernförvaltning och koncerntjänster
Adress: Salutorg 5, 67100 Kokkola

Karleby, det tvåspråkiga landskapscentret för Mellersta Österbotten, är en havsnära och snabbt växande stad i ständig utveckling. Staden har nästan 50 000 invånare och erbjuder mångsidigt boende, täckande basservice, goda trafikförbindelser samt utmärkta möjligheter till utbildning och fritidssysselsättningar. Karleby stad som har ca 2 300 anställda är en multikoncern med personal inom undervisning och fostran samt teknik, förvaltning och kultur.

Karleby stad - Rökfri arbetsplats Karleby stad - UNICEF en barnvänlig kommun