Skip to main content
Dataskyddsansvarig - Sibbo kommun

Dataskyddsansvarig

Är du en lösningsfokuserad och kundserviceinriktad expert på dataskydd?

Vi söker nu just dig som DATASKYDDSANSVARIG för Sibbo kommun! Arbetet inleds snarast möjligt.

Kom till oss för att utveckla kommunens dataskydd och datasäkerhet och fungera som företrädare för dataskyddet. Som dataskyddsansvarig ansvarar du för uppgifterna i artikel 39 i EU:s dataskyddsförordning, med vilka du som organisationens expert hjälper den personuppgiftsansvarige att uppnå en god behandling av personuppgifter och den höga nivå på dataskydd som eventuella speciallagar kräver. Med hjälp av dessa kan man bygga upp och bevara förtroendet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige. Den dataskyddsansvarige rapporterar om dataskyddsärenden till kommundirektören, uppgiften är placerad på sektorn koncerntjänster.

Du fungerar som ägare och huvudanvändare av dataskyddsprocesserna och samordnar det regelbundna samarbetet mellan kommunens datasäkerhets- och dataskyddsgrupp. Du ansvarar för utvecklingen och lagligheten av kommunens dataskyddsverksamhet samt för utvecklingen av ett hanteringssystem för dataskyddet i samarbete med förvaltningstjänsterna.

Du ger den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de anställda instruktioner, information och råd angående skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen och hjälper dem att fullgöra dem. Du övervakar att lagstiftningen och andra bestämmelser i dataskyddslagen efterföljs i kommunen samt den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets förfaranden som hänför sig till skydd av personuppgifter, inklusive ansvarsfördelning, tillägg av information och utbildning av den personal som deltar i behandlingen samt tillhörande inspektioner. Du ger råd om konsekvensbedömningar avseende dataskydd och hjälper till att genomföra bedömningar i praktiken. Du samarbetar med tillsynsmyndigheten och fungerar som kontaktperson för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandlingen.

Vi förväntar oss
- erfarenhet av uppgifter och processer som hänför sig till informationsbegäranden (GDPR)
- erfarenhet av behandling av dataskyddsförseelser
- erfarenhet av processer som hänför sig till kameraövervakning
- erfarenhet av att utarbeta databokslut
- erfarenhet av konsekvensbedömningar
- intresse för utveckling, utbildning samt dokumentering och kommunikation.

Vi erbjuder dig en mångsidig och utmanande uppgift i en organisation där vi värdesätter yrkesskicklighet, tjänstvillighet och öppenhet. Hos oss har du också en möjlighet att utveckla och bredda din expertis. Arbetsplatsen finns i våra moderna och flexibla arbetslokaler i Nickby intill välfungerande trafikförbindelser. Vi föredrar multilokalt arbete i mån av möjlighet och vi har tidsenlig och flexibel praxis för detta.

Behörighetskravet för uppgiften är lämplig högskoleexamen och erfarenhet av administrativa eller motsvarande uppgifter samt goda kunskaper i båda inhemska språken. Dessutom förutsätts kunskaper om IT-program, bl.a. kontorsprogram, ärendehanteringsprogram, publiceringsplattformar (internet och intranet). Övrig lämplig tilläggsutbildning ses som fördel.

För att kunna sköta uppgiften framgångsrikt krävs god kommunikations- och kundserviceförmåga. Arbetet på Sibbo kommun erbjuder dig en möjlighet att utveckla dina kunskaper i svenska eller finska.

Villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och prövotiden är sex månader. Den uppgiftsbaserade lönen är 4256,70 euro. Dessutom betalas ett eventuellt erfarenhetsbaserat tillägg. Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd.

Ansökan ska lämnas in senast 23.5.2024 kl. 15.00 via nedanstående länk eller på adressen www.sipoo.fi/sv/rekry.
Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.
Ansökningstiden har förlängts och ansökningar som lämnats in tidigare beaktas.

Läs mer

http://www.sipoo.fi/sv
https://www.sipoo.fi/sv/arbete/karriarberattelser/

Kontaktinformation

Mer information ger förvaltningschef Jenni Björksten, tfn 050 4325408 eller per e-post jenni.bjorksten@sibbo.fi

Lär dig mer om oss

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 900 personer i sin tjänst.
Kom och jobba med oss!

Plats
Klockarbackavägen 2
04130 Sipoo

 • Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats
 • Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Distansarbete: Delvis möjlighet till distansarbete
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb
  Snabblänkar
  Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
  Populäraste kommunerna Esbo Lahtis Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
  Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
  Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
  Vyinformation
  Kuntarekry Kuntarekry-logo

  ​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

  Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

  Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

  Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

  Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:
  Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

  Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.