Skip to main content
Direktör för svenskspråkiga undervisningstjänster - Karleby stad

Karleby stads bildningsväsen söker en direktör för svenskspråkiga undervisningstjänster för tiden 1.9.2024-31.3.2025.

Direktören för svenskspråkiga undervisningstjänster leder och utvecklar stadens svenskspråkiga undervisningstjänster. De svenskspråkiga undervisningstjänsterna består av fem grundskolor och ett gymnasium. Tjänsteinnehavaren är föredragande i sektionen för svenska utbildningstjänster, ansvarar för ekonomin och förvaltningen samt är förman för rektorerna.

Anställningen är tidsbunden på grund av ett vikariat. Arbetsuppgifterna preciseras under den tidsbundna anställningen och tjänsten lediganslås för fast anställning senare. Av sökande krävs en lämplig högre högskoleexamen inom området undervisning och fostran, examen i undervisningsförvaltning eller studier i undervisningsförvaltning som ordnats vid en högskola, utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i svenska samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i finska. Tidigare erfarenhet av ledningsuppgifter och insikt i utvecklingsuppgifter inom utbildningssektorn ses som meriter.

Den som blir vald ska innan valet fastställs visa upp ett utlåtande av företagsläkare om sitt hälsotillstånd (inkl. narkotikatest) inom högst 30 dagar efter att ha fått del av valbeslutet.
Ansökan och skannade examensbetyg som visar sökandens behörighet lämnas in elektroniskt på www.kuntarekry.fi.

Tilläggsuppgifter ges av chef för svenskspråkiga undervisningstjänster Ronnie Djupsund och bildningsdirektör Terho Taarna.

Läs mer

http://www.kokkola.fi

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ges av chef för svenskspråkiga undervisningstjänster Ronnie Djupsund och bildningsdirektör Terho Taarna.

Lär dig mer om oss

Karleby stad är ett tvåspråkigt landskapscentrum med ca 48 000 invånare. Karleby förnyas djärvt och erbjuder sina invånare utmärkta boendeförhållanden, högklassig basservice samt mångsidiga möjligheter till fritidsaktiviteter. Ett högklassigt utbud av utbildning och fortbildning samt en mångsidig näringsstruktur är stadens styrkor. Stadens bildningsväsende sysselsätter ca 1 300 personer. Undervisningstjänsterna har attraktionskraft och siktar på framtiden. Det finns 22 finskspråkiga och fem svenskspråkiga skolor inom grundläggande utbildning samt två gymnasier i Karleby. Dessutom finns det yrkes- och vuxengymnasieverksamhet i staden. I början av karriären erbjuds personalen vid utbildningstjänster mentorskap.

Plats
PB 43
67101 Kokkola

 • Karleby stad - Rökfri arbetsplats
 • Karleby stad - UNICEF en barnvänlig kommun
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Distansarbete: Delvis möjlighet till distansarbete
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb
  Snabblänkar
  Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
  Populäraste kommunerna Lahtis Esbo Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
  Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
  Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
  Vyinformation
  Kuntarekry Kuntarekry-logo

  ​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

  Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

  Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

  Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

  Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:
  Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

  Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.