Skip to main content
test
Direktör, Vasa Vatten - Vasa stad

Vasa Vatten är ett kommunalt affärsverk med uppgift att ordna i lagen om vattentjänster avsedda vattentjänster på Vasaområdet. Av dessa är de mest centrala hushållsvatten av god kvalitet och distribution av det samt avloppshantering och rening av spillvatten. Vår omsättning är ca 15 miljoner euro och vi har ca 60 professionella inom branschen anställda hos oss. I vår verksamhet beaktar vi ansvaret för miljön, naturen och kvaliteten.

Vasa Vatten söker en direktör till en ordinarie tjänst.

I uppgiften som affärsverksdirektör leder och utvecklar du Vasa Vattens verksamhet underställd direktionen, sköter ekonomi- och personalförvaltningen samt ordnandet av den interna kontrollen. Du samarbetar med stadsmiljösektorns övriga resultatområden och du ingår också i sektorns ledningsgrupp. Din chef är stadsmiljödirektören.

Behörighetsvillkor för uppgiften är lämplig högre högskoleexamen inom det tekniska området samt god förtrogenhet med och erfarenhet av vattentjänstsektorn. Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken, språkintyg (möjlighet att ansöka om dispens eller mildrande).

Därtill värdesätter vi:
- Utvecklingsgrepp i arbetet och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter
- God förmåga att uppträda och interagera
- Förtrogenhet med kommunal- och ekonomiförvaltning
- Bevis för en resultatrik verksamhet
- Kunskaper i engelska

Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbete, där det är möjligt att arbeta självständigt och utveckla verksamheten tillsammans med en engagerad och yrkeskunnig personal.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

I uppgiften iakttas en prövotid på 6 månader och den person som väljs ska innan mottagandet av tjänsten lämna in ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd (T-intyg).

Veckorna 36-37 kallas de som ska intervjuas.

De som kallats till intervju ska ta med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Stadsmiljödirektör Markku Järvelä, tfn 040-1354958

Lär dig mer om oss

Stadsmiljö

Då du går på gatan, öppnar vattenkranen eller andas in ren luft, använder du den service som stadsmiljö sektorn erbjuder och utnyttjar miljön som vi övervakar. Våra experter har hand om Vasas tekniska struktur och service. Vi betjänar bland annat i fastighets-, mätnings-, planläggnings-, gatu- och grönområdesärenden.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb