Ekonomichef - Loviisan kaupunki

Ekonomichef - Loviisan kaupunki

Lovisa stad söker en EKONOMICHEF till en ordinarie tjänst.

Lovisa stads ekonomitjänster har som uppgift att stöda centralernas ekonomiska verksamhet. Ekonomitjänsterna ansvarar för ekonomiförvaltningens grundläggande tjänster (såsom bokföring, budgetering, bokslut och rapportering) och producerar beräkningar och analyser för stadsorganisationens behov och till stöd för beslutsfattandet.

Ekonomichefen leder ansvarsområdet för ekonomitjänster. Ekonomichefens centrala arbetsuppgifter är berednings- och planeringsuppgifter som anknyter till budgeten och bokslutet, uppgörande av koncernbokslutet, ekonomisk uppföljning och rapportering, strategiarbete och långtidsplanering som anknyter till ekonomiförvaltningen och uppgifter som anknyter till stadens placerings- och finansieringsverksamhet samt ekonomiska uppgifter som anknyter till koncernförvaltningen. Ekonomichefen är chef för personalen inom ansvarsområdet för ekonomitjänster.

Behörighetskraven för ekonomichefen är lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med ekonomi- och kommunalförvaltning. Dessutom krävs det att tjänsteinnehavaren har goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska och svenska.

Tjänsten är en fast heltidstjänst. Vår målsättning är att ekonomichefen kan tillträda tjänsten snarast möjligt. Anställningsvillkoren är enligt kommunsektorns allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA). Den uppgiftsbaserade månadslönen är 5 000 euro. Den som väljs till tjänsten ska innan han eller hon tar emot tjänsten visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex månader.

Lämna in din ansökan via Kommunrekry senast 28.10.2019 klockan 9.00.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn. 040 551 7551, jan.d.oker-blom@loviisa.fi
Direktören för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors, tfn. 0440 555 216, kristina.lonnfors@loviisa.fi.

Lovisa stad
Adress: Mannerheimgatan 4, 07900 Loviisa

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.