Skip to main content
test
Ekonomiplanerare - Borgå stad

Östra Nylands välfärdsområde söker en ekonomiplanerare till ett tidsbundet anställningsförhållande från 1.9.2022-31.12.2023.

Till ekonomiplanerarens arbetsuppgifter hör uppgifter i anslutning till välfärdsområdets ekonomi. Dina arbetsuppgifter kommer att speciellt rikta sig till ekonomiprogrammet Raindance. Du jobbar i nära samarbete med välfärdsområdets beredare.

Ekonomiplanerarens uppgiften hör i beredningen för välfärdsområdet till sektionen för förvaltning, ekonomi och stödtjänster, som bla ansvarar för beredning, planering, rapportering samt finansiering och likviditet. Ditt jobb koordineras av välfärdsområdets ekonomiansvariga.

Av sökanden förutsätter vi lämplig examen på institutnivå och erfarenhet av uppgifter inom motsvarande ekonomiuppgifter. Som merit räknas kännedom om processerna inom ekonomisk förvaltning, erfarenhet av olika ekonomidatasystem, kännedom om social- och hälsovård samt en god teamarbetare.

Östra Nylands välfärdsområde är en tvåspråkig organisation. Språkkraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Uppgiftsspecifik lön 3162 €/mån. Arbetstiden är byråarbetstid 36,25 timmar / vecka, med möjlighet till distansarbete.

Den som väljs till arbetet bör uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd inom prövotiden, som är sex månader.

Skicka din ansökan senast 15.8.2022 kl. 12 via Sök nu länken.

Närmare uppgifter ger controller Annette Povenius tfn 044 055 5927 ext-annette.povenius@porvoo.fi

Läs mer

https://ostranyland.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Närmare uppgifter ger controller Annette Povenius tfn 044 055 5927 ext-annette.povenius@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Östra Nylands välfärdsområde
Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb