Eläke- ja kuntoutusohjaaja

Forssan kaupungin työllisyyspalvelut tuottaa työnhakijoille räätälöityä kuntouttavaa, valmentavaa ja työllistävää palvelua sekä palveluohjausta. Työllisyyspalvelut yhdistää ja valmentaa asiakkaan tämän tarvitsemiin palveluihin toimien yhteistyössä mm. Hyvinvointikuntayhtymän, koulutuksen tarjoajien, sekä TE-toimiston ja Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Eläke- ja kuntoutusohjaaja auttaa kartoittamaan asiakkaan jäljellä olevaa työ- ja toimintakykyä. Ohjaaja on tukena hakeutumisessa terveys- ja kuntoutuspalvelujen piiriin. Ohjauksessa tehdään yhteistyötä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon, Kelan, TE-toimiston, vakuutusyhtiöiden sekä erilaisten kuntoutusta tuottavien yksiköiden kanssa.

Eläke- ja kuntoutusohjaaja vastaa osoitetun asiakaskohderyhmän kuntoutus- ja eläke-edellytysten sekä työkyvyn selvittämisen ohjauksesta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, asiakirjojen keräämisestä, eläkehaussa avustamisesta ja tarvittavasta palveluohjauksesta mm. kuntoutuspalveluja koskien.

Eläke- ja kuntoutusohjaus on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille forssalaisille, joilla on vaikeuksia työllistyä erilaisten terveyteen liittyvien haasteiden vuoksi.

Asiakaskohderyhmään kuuluvat 18-64 -vuotiaat työttömyysetuutta saavat työttömät työnhakijat, joiden osalta on ilmeisen tarpeellista selvittää työ- ja toimintakykyä sekä eläkehaun edellytyksiä. Ohjaaja kutsuu asiakkaan alkuhaastatteluun ja tilaa tarvittavia asiakirjoja sekä selvityksiä lääkärin tekemää työkyvynarviointia varten. Selvityksessä käydään läpi asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti. Asiakas ohjataan tarvittaviin tutkimuksiin työkyvyn arvioimista varten ja ohjaaja avustaa asiakasta eläkehakuprosessissa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva opisto- tai korkeakoulututkinto mm. sosiaali- tai terveysaloilta. Edellytämme soveltuvuutta vaativaan asiakas- ja verkostotyöhön sekä tehtäväkokonaisuuden tuntemusta ja itsenäistä työotetta. Oman työn jatkuva kehittäminen on arkipäivää organisaatiossamme.

Lisätietoja

https://www.forssa.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut-tyovoitto/

Tutustu työnantajaan

Työllisyydenhoidon päällikkö Suvi Aaltonen, 0401877199, etunimi.sukunimi@forssa.fi. Puhelimitse tavoittaa parhaiten klo 8-9.

Forssan kaupunki, Sivistystoimi, Työllisyys- ja hyvinvointipalvelut
Osoite: Kartanonkatu 10 A 2. krs., 30100 Forssa

Forssa on yksi Suomen lapsiystävällisimmistä ja järkivihreimmistä kunnista ja työllistämme kaupungin toiminnoissa noin 700 eri alojen ammattilaista. Sopiva kokomme lisää yhteisöllisyyttä. Arvostamme luovia ja ammattitaitoisia työntekijöitämme, jokainen työntekijä on yhtä tärkeä. Panostamme työhyvinvointiin ja yhteistoimintaan. Tuemme henkilöstömme ammatillista kasvua ja kannustamme täydennyskouluttautumiseen. Forssan kaupunki on savuton työpaikka.

Työllisyys on yksi keskeisimmistä kunnan elinvoimatekijöistä. Kuntalaisten tarvitsemat työllisyyttä edistävät palvelut, osaamisen kehittäminen sekä työhönkuntoutus muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla lisätään kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja toimintakykyä.

Toiminnassamme työllisyyspalveluissa haluamme korostaa arvojamme, jotka ovat avoimuus, rohkeus ja vastuullisuus. Näitä arvoja noudattaen pyrimme huolehtimaan kaikista työllisyyteen liittyvistä palveluista, edistämään töiden löytymistä, lisäämään kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä, sekä innostamaan kaikenikäisiä osaamisensa kehittämisessä.

Työllisyydenhoidon palveluiden kehittämisessä kiinnitämme huomiota myös resurssiviisauteen, tiedolla johtamiseen ja sujuvien palvelupolkujen kehittämiseen.

Eläke- ja kuntoutusohjaajan työpiste sijaitsee Työvoitto-palvelupisteessä. Teemme tiivistä yhteistyötä eri verkostojen kanssa. Työvoitto-palvelupisteessä toimii myös Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu.

Meillä on töissä eri alojen asiantuntijoita ja pystymme tarvittaessa auttamaan työnhakijaa monialaisesti yhteistyöverkoston kanssa. Eläke- ja kuntoutusohjaajan kanssa työpisteessä työskentelevät sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaajia, uraohjaaja ja ohjaaja. Kartoitamme yhdessä työnhakijan kanssa juuri hänelle sopivat palvelut, on tavoitteena sitten työllistyminen, opiskeluun suuntautuminen, kuntoutuminen tai työkyvyn tarkempi selvittäminen.

Teemme myös yhteistyötä Forssan kaupungin työllisyyspalveluiden omien pajojen ja ryhmätoimintojen kanssa. Ne tarjoavat hyvän mahdollisuuden kokeilla erilaista tekemistä työnhakijan omien kiinnostuksen kohteiden ja toimintakyvyn mukaan.

Tarjoamme sinulle osaavan ja ammattitaitoisen työympäristön sekä avoimuutta, rohkeutta ja vastuullisuutta arvostavan työnantajan.

Forssan kaupunki - Rökfri arbetsplats Forssan kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare Forssan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun