Elevassistent, Sarlinska skolan - Pargas stad

Elevassistent, Sarlinska skolan - Pargas stad

Pargas stad anställer en elevassistentför tiden 21.10.2019-30.5.2020 i Sarlinska skolan.

Uppgiften besätts direkt då en lämplig sökande hittas. Arbetsuppgifterna är i huvudsak hjälp för elev som sitter i rullstol. Veckoarbetstid 32h.

Behörighet är examen för skolgångsbiträden eller annan lämplig examen.

Den som väljs ska uppvisa straffregisterutdrag.

Läs mer

http://www.pargas.fi

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ges av rektor Christa Andersson, 050 596 2605, christa.andersson@edu.pargas.fi.
Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi. Ansökan kan även skickas till adressen Pargas stad, bildningsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post bildningen@pargas.fi.

Paraisten kaupunki, Bildningsavdelningen, Svenskspråkig utbildning
Adress: Skolgatan 16, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort.

Pargas stad har ca 1000 anställda i olika branscher. Vi vill skapa arbetsplatser där personalen känner meningsfullhet, glädje och gemenskap i arbetet och där de anställda vill utveckla verksamheten och sig själva. Tillsammans vill vi skapa tilltalande och välmående arbetsplatser där personalen behandlas jämlikt. Vi vågar vara kreativa och prova på nya saker i en lärande organisation.

I Pargas finns nio svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen och ett gymnasium. Av skolorna är tre enhetsskolor i de tidigare skärgårdskommunerna. I Pargas satsar vi på skolorna och kan erbjuda arbete i förhållandevis små undervisningsgrupper. Våra nu aktuella tyngdpunktsområden är bl.a. miljöfostran och utomhuspedagogik, flerspråkighet samt digitalisering med fokus på främst programmering. I skolorna satsar vi aktivt på utvecklingsarbete och vi är huvudman för flera regionala projekt. Vi har en heltidsanställd it-pedagog och ett utvecklat tutorlärarnätverk. En koordinerare inom specialundervisningen bistår och handleder lärare inom trestegsstödet.