En befattning som familjearbetare - Sjundeå kommun

En befattning som familjearbetare - Sjundeå kommun

Vi söker en positiv, yrkeskunnig och erfaren person till befattningen som familjearbetare fr.o.m. 1.8.2019 eller enligt överenskommelse, PERUSTLTK 271/19. Familjearbetaren arbetar i kommunens enhet för familjearbete och ansvarar för familjearbete i enlighet med såväl socialvårdslagen som barnskyddslagen, samt i mån av möjlighet för hemservice för barnfamiljer.

Stöd i arbetsuppgifterna fås via arbetshandledning och utbildning. Vi erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter, konkurrenskraftig lön och ett bra arbetsteam.

Behörighetskrav
Behörighetskraven för familjearbetaren är lämplig yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård med inriktning på det sociala området (socionom YH) eller tidigare utbildning med stöd av övergångsbestämmelserna.

Arbetserfarenhet som uppgiften förutsätter
Vi värdesätter kunskap och arbetserfarenhet av familjearbete, en positiv attityd, beredskap att jobba såväl i par som självständigt, sköta varierande uppgifter samt intresse för att utveckla verksamheten till-sammans med vårt kunniga team. Körkort samt bil är nödvändigt. Kunskaper i såväl svenska som finska förutsätts.

Uppgifter om arbetsförhållandet
Den valda ska innan mottagandet av befattningen uppvisa ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett utdrag ur straffregistret enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) i straffregisterlagen. Lönen betalas enligt AKTA. I befattningen tillämpas en sex (6) månaders prövotid. Arbetstidsformen är periodarbete, 38 h 45 min / vecka, vilket innefattar kvällsarbete då klientarbetet det förutsätter.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Tilläggsupplysningar om uppgiften fås av socialservicechef Karin Heerman, tfn 044 386 1245, e-post karin.heerman@siuntio.fi.

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdelningen
Adress: Parkstigen 1, 02580 Siuntio

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på dryga 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kom-munens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.
Från och med den 1 januari 2018 övergick grannkommunen Ingås socialservice till att vara under-ställd grundtrygghetsnämnden i Sjundeå vilket innebär att verksamhetsområdet omfattar såväl Sjundeå som Ingå kommun.

Mer om arbetsgivaren