En befattning som sjukskötare, PERUSTLTK 488/19 - Sjundeå kommun

Ansökningstiden är förlängd. Tidigare ansökningar beaktas.
Vi söker till Sjundeå bäddavdelning som har 20 vårdplatser en tillförlitlig och varmhjärtad sjukskötare i ordinarie arbetsförhållande fr.o.m. 20.4.2020 eller enligt överenskommelse. Arbetet är 3-skiftsarbete.

Till sjukskötarens arbete hör bland annat att planera vårdarbetet och följa upp effekten, planera och genomföra läkemedelsbehandling, att vidta vårdåtgärder och utföra undersökningar. Sjukskötaren arbetar som ledare för sitt team och får utföra ett självständigt och ansvarsfullt arbete. Vi erbjuder dig god inskolning, flexibel planering av arbetsskift och ett fint arbetsklimat.

Utbildning och arbetserfarenhet som förutsätts
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Utöver den formella behörigheten önskar vi att du har ett kreativt arbetsgrepp med ansvar för individen.
För uppgiften förutsätts fr.o.m. 1.3.2018 vaccinskydd enligt § 48 lagen om smittosamma sjukdomar.

Uppgifter i anknytning till tjänste-/ anställningsförhållandet
Den valda skall innan befattningen mottas förete ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lönen utgår enligt AKTA. För befattningen tillämpas en sex (6) månaders prövotid.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter fås av vårdservicechef Lillemor Forsén, tfn. 044 386 1272, e-post lillemor.forsen@siuntio.fi

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdeningen, Äldreomsorgens resultatområde, Bäddavdelningen
Adress: Charlotta Lönnqvistväg 5, 02580 Siuntio

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.