En lärare inom småbarnspedagogiken till Karvsor daghem - Vörå kommun

En lärare inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2020 tillsvidare, med placering på Karvsor daghem.

Behörighetskraven bestäms enligt lagen om småbarnspedagogik (L540/2018).

Lön enligt AKTA.

Före tillträde skall straffregisterutdrag och läkarintyg uppvisas.

Prövotid 4 månader.

Förfrågningar kan göras till chefen för småbarnspedagogik Anna Käcko-Englund tel. 050 456 4023 från 30.3.2020.

Vi önskar elektroniska ansökningar via kuntarekry.fi och bör vara hos oss senast den 8.4.2020 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.vora.fi/jobb

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar kan göras till chefen för småbarnspedagogik Anna Käcko-Englund tel. 050 456 4023 från 30.3.2020.

Vörå kommun
Adress: Vöråvägen 18, 66600 Vöyri

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Välkommen att trivas med oss. Vi tror på framtiden.