En lärare vid musikinstitut (violinspel) - Lohjan kaupunki

Vi söker till Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto en heltidsanställd lärare vid musikinstitut (violinspel) till en ordinarie tjänst fr.om. 1.8.2021.

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto är ett energiskt musikinstitut med Lojo stad som huvudman. Musikinstitutet har verksamhet utöver i Lojo också i Vichtis kommun. Undervisningen i den ledigförklarade tjänsten har åtminstone i början betoning i Vichtis, men undervisning i Lojo kan också bli aktuell.

Vi söker nu en stark pedagogisk expert till vårt entusiastiska team med pedagogiska färdigheter som inspirerar till inlärning, beredskap för både nybörjarundervisning och undervisning för mer avancerade studerande, god medarbetarkompetens och god spelskicklighet.

Förmåga att undervisa grupper och förmåga att leda samspel är meriterande. Det är viktigt att den sökande är medveten om den betydelse som synligheten av musikinstitutets verksamhet har utanför huset.

Behörighetsvillkor enligt förordning 986/1998. Betyg och intyg som påvisar behörigheten ska bifogas ansökan i PDF-format.

Lönen fastställs enligt UKTA. Tjänsten tillsätts med en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s enhet i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Sökandena eller en del av dem kommer att kallas till ett undervisnings- och spelprov och en intervju i maj 2021.

Ansökningstiden fortsätts tills 23.4.2021.

Mer information ges av:
Rektor Hanna Repo-Nikkanen, tfn 044 374 1485, hanna.repo-nikkanen@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 23.4.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-06-17-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto
Adress: Lojo, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs