En timlärare i biologi och geografi till Vörå samgymnasium - Vörå kommun

En timlärare i biologi och geografi till Vörå samgymnasium - Vörå kommun

En timlärare i biologi och geografi till Vörå samgymnasium, för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Behörighetsvillkor enligt förordningen 986/1998.

Lön enligt UKTA.

Prövotid 6 månader.

Före tillträde skall straffregisterutdrag uppvisas.

Förfrågningar kan göras till gymnasierektor Mats Borgmästars tel. 050 3839244.

Vi önskar elektroniska ansökningar via kuntarekry.fi och bör vara hos oss senast den 28.6.2019 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.vora.fi/jobb

Förfrågningar kan göras till gymnasierektor Mats Borgmästars tel. 050 3839244.

Vörå kommun
Adress: Vöråvägen 18, 66600 Vöyri

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.
Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.
Välkommen att trivas med oss. Vi tror på framtiden.

Mer om arbetsgivaren