En tjänst som familjearbetare - Sjundeå kommun

Ansökningstiden är förlängd. Tidigare ansökningar beaktas.
Är du intresserad av att bli del av ett trevligt och kunnigt team i en mindre kommun? Är du intresserad av ärenden ur ett helhetsmässigt perspektiv som berör barn, unga och familjers ärenden samt utveckla socialservicen för barnfamiljer? Vi har en tjänst som familjearbetare inom barnskyddet/familjesocialarbete lediganslagen. Till familjearbetarens uppgifter hör förutom förverkligande av öppenvårdens tjänster (familjearbete, stödpersonsverksamhet) även deltagande i servicebedömningar och beslutsfattande (tjänstearbete). Arbetet är mångsidigt och förutsätter ett klientfokuserat arbetssätt samt samarbetsförmåga. Vi håller som bäst att ta i bruk den systemiska arbetsinriktningen.

Stöd i arbetsuppgifterna fås av ett härligt arbetsteam, förmän som uppskattar din arbetsinsats, utbildningsmöjligheter, arbetshandledning samt en bra företagshälsovård. Arbetet är rörligt så körkort och möjlighet att använda egen bil är ett krav för att kunna sköta tjänsten. Du har ett eget arbetsrum samt möjlighet till distansarbete, även efter pandemin.

Behörighetskrav
Behörighetskraven för familjearbetaren är lämplig yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård med inriktning på det sociala området (socionom YH) eller tidigare utbildning med stöd av övergångsbestämmelserna.

Arbetserfarenhet som uppgiften förutsätter
Vi värdesätter kunskap och arbetserfarenhet av familjearbete, en positiv attityd, beredskap att jobba såväl i par som självständigt, sköta varierande uppgifter samt intresse för att utveckla verksamheten tillsammans med vårt kunniga team. Kunskaper i såväl svenska som finska är meriterande.

Uppgifter om arbetsförhållandet
Den valda ska innan mottagandet av tjänsten uppvisa ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett utdrag ur straffregistret enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) i straffregisterlagen. Lönen betalas enligt AKTA, uppgiftsbaserad lön är 2718,18 €/mån. I tjänsten tillämpas en sex (6) månaders prövotid. Arbetstidsformen är periodarbete, 38 h 45 min / vecka, vilket innefattar kvällsarbete då klientarbetet det förutsätter.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsupplysningar om uppgiften fås av ledande socialarbetare Mari Manninen, tfn 044 386 1269, e-post mari.manninen@siuntio.fi.

Lär dig mer om oss

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdelning, Socialservisens resultatområde

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå. Till Sjundeå kommuns verksamhetsområde hör även ansvar för grannkommunen Ingås socialservice.


Adress: Krogarsvägen 4 B 7, 02580 Siuntio

Rekommenderade jobb