EN TJÄNST SOM SJUKSKÖTARE, PERUSTLTK 218/19 - Sjundeå kommun

EN TJÄNST SOM SJUKSKÖTARE, PERUSTLTK 218/19 - Sjundeå kommun

Ansökningstiden är förlängd. Tidigare ansökningar beaktas.
Vi söker till hemvården i Sjundeå en pålitlig och varmhjärtad sjukskötare fr.o.m. 27.5.2019 eller enligt överenskommelse. Anställningen gäller tills vidare. Som sjukskötare är du proffset inom vårdarbetet bland äldre och samarbetar tätt med hemvårdens team samt med andra samarbets-instanser så som hälsocentralen och bäddavdelningen. I sjukskötarens arbetsuppgifter ingår bland annat att planera vårdarbetet och följa upp effekten, planera och genomföra läkemedelsbehandling, vidta vårdåtgärder samt utföra undersökningar (bl.a. tagning av blodprov).

Sjukskötararbetet är självständigt och ansvarfullt. Vi erbjuder dig en bra inskolning och möjligheten att arbeta i en trevlig arbetsgemenskap. Arbetet är i huvudsak dagsarbete.

Förutsatt utbildning och arbetserfarenhet
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt eget körkort. Erfarenhet av och insyn i arbete med äldre anses som fördel.
För uppgiften förutsätts fr.o.m. 1.3.2018 vaccinskydd enligt § 48 lagen om smittosamma sjukdomar.

Uppgifter om arbetsförhållandet
Den valda ska innan tillträde uppvisa ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lönen betalas enligt AKTA. I tjänsten tillämpas en sex (6) månaders prövotid.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Tilläggsuppgifter fås av förman för omsorgstjänster Katja Takkinen, tfn 050 594 1746,
e-post katja.takkinen@siuntio.fi

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdelningen
Adress: Charlotta Lönnqvistväg 3, 02580 Siuntio

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.

Mer om arbetsgivaren