En tjänst som socialhandledare, PERUSTLTK 319/19 - Sjundeå kommun

En tjänst som socialhandledare, PERUSTLTK 319/19 - Sjundeå kommun

Vi söker en kunnig, positiv och erfaren socialhandledare fr.o.m. 12.8.2019 eller enligt överenskommelse. Till socialhandledarens uppgifter ingår huvudansvar för socialbyråns sysselsättningstjänster samt uppgifter inom vuxensocialarbete, bland annat klienthandledning och rådgivning, bedömning av servicebehovet, beredning och framställande av olika beslut samt samarbete med olika myndigheter.

Stöd i arbetsuppgifterna fås av arbetsgruppen och chefen. Därtill erbjuds möjlighet till fortbildning, arbetshandledning och bra företagshälsovård. Arbetet är rörligt så körkort och möjlighet att använda egen bil är en förutsättning krav för att kunna sköta tjänsten.

Behörighetskrav
Behörighetskrav är lämplig yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård med inriktning på det sociala området (socionom YH) eller tidigare utbildning enligt övergångsbestämmelserna.

Arbetserfarenhet som uppgiften förutsätter
Vi uppskattar kompetens och arbetserfarenhet inom det sociala området, en positiv attityd, beredskap att sköta varierande uppgifter samt intresse för att utveckla verksamheten tillsammans med vårt kunniga och glada arbetsteam. Det är till fördel om man behärskar båda inhemska språken.

Uppgifter om arbetsförhållandet
Den valda ska innan mottagandet av tjänsten uppvisa ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett utdrag ur straffregistret enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Lönen fastställs enligt AKTA, den uppgiftsbaserade lönen är 2658,83 €/mån. I tjänsten tillämpas en sex (6) månaders prövotid. Arbetstidsformen är allmän arbetstid 38,75 h/v

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Tilläggsuppgifter om tjänsten fås fram till 5.7.2019 av socialservicechef Karin Heerman, tfn 044 386 1245, e-post karin.heerman@siuntio.fi. Fr.o.m. 8.7.2019 ges tilläggsuppgifter av ledande socialarbetare Samuel Keskinen, tfn 044 386 1269, e-post samuel.keskinen@siuntio.fi.

Siuntion kunta, Perusturvaosasto, Sosiaalipalvelujen tulosalue
Adress: Parkstigen 1, 02580 Siuntio

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på dryga 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.
Från och med den 1 januari 2018 övergick grannkommunen Ingås socialservice till att vara under-ställd grundtrygghetsnämnden i Sjundeå vilket innebär att verksamhetsområdet omfattar såväl Sjundeå som Ingå kommun.

Mer om arbetsgivaren