Haemme määräaikaiseen virkasuhteeseen 8.3.2021 - 5.6.2021 väliseksi ajaksi

englannin ja ranskan kielen tuntiopettajaa.

Vakanssin sijoitusyksikkö on Naakan koulu. Naakan koulu on noin 300 oppilaan vuosiluokkien 7 - 9 koulu. Ko. tehtävän opetustunneista kuusi (6) on Sorrilan alakoulussa. Kyseinen sijaisuus jatkuu myös syyslukukauden 2021. Kyseiseen tehtävään kuuluu myös luokanvalvojan tehtävät.

Toivomme opettajalta hyvää aineen hallintaa, vastuullista otetta kasvatus- ja opetustyössä, kokemusta erilaisten oppijoiden opettamisesta ja tukemisesta sekä hyviä vuorovaikutus- ja ryhmänhallintataitoja. Arvostamme hyvää yhteistyökykyä myös kotien kanssa sekä digipedagogista osaamista ja kokemusta 7-9 luokkalaisten kanssa toimimisesta.

Tehtävään valittavalta vaaditaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-vaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen aineenopettajan kelpoisuus.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

Valkeakosken kaupungin työpaikat ovat savuttomia.

Valituksi tulleen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä on 1 kk:n koeaika.

Hakemukset kelpoisuuden osoittavine tutkintotodistusjäljennöksineen on toimitettava 29.1.2021 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi (työavain 331577) tai postitse osoitteella: Valkeakosken kaupunki, Kirjaamo, PL 20, 37601 Valkeakoski (kuoreen merkintä englannin ja ranskan kielen tuntiopettaja, Naakan koulu.).

Lisätietoja antaa Naakan koulun rehtori Marko Tuominen, puh. 040 335 6266

Valkeakoski 8.1. 2021

Koulutus- ja hyvinvointikeskus

Tutustu työnantajaan

rehtori Marko Tuominen, puh. 040 335 6266

Valkeakosken kaupunki, Koulutus- ja hyvinvointikeskus, Opetuspalvelut
Osoite: Kaapelintie 18, 37600 Valkeakoski

Valkeakoski on vireä ja viihtyisä eteläisen Pirkanmaan keskus. Valkeakoskella on noin 21.000 asukasta, erinomainen sijainti aivan Tampereen tuntumassa sekä kaikki kaupungin palvelut lähes maaseudun mukavuuksilla.