Englannin kielen ja matematiikan tuntiopettaja

Limingan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana 1.8.2021 alkaen

Englannin kielen ja matematiikan tuntiopettaja

Tehtävään sisältyy matemaattisten aineiden opetusta ja se kohdistuu vuosiluokille 7-9. Tehtävään kuuluu opetusta kielirikasteisilla luokilla ja luokanvalvojana toimiminen.

Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä vahvaa ammatillista osaamista. Olet halukas kehittämään ja suunnittelemaan kielirikasteista opetusta yhdessä muiden opettajien kanssa. Lisäksi vaatimuksena on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyvä osaaminen.

Hakuaika tehtävään on 26.3. - 12.4.2021.

Haastattelujen järjestämisessä noudatetaan voimassa olevia koronaohjeistuksia.

Tehtävän sijoituspaikka on tällä hetkellä Liminganlahden koulu, joka on yli tuhannen oppilaan yhtenäiskoulu ja sijaitsee 20 minuutin ajomatkan päässä Oulusta. Koulu toimii kuntakeskuksessa. Koulun tärkeinä painopisteinä ovat lasten ja nuorten hyvinvointi sekä osallisuus.

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus. Alkuperäiset kelpoisuustodistukset pyydetään nähtäväksi haastatteluun kutsuttavilta.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Limingan kunta käyttää sähköistä rekrytointijärjestelmää, joten hakemus tulee tehdä osoitteessa www.kuntarekry.fi. Sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei huomioida.

Tutustu työnantajaan

Rehtori Antti Junttola p. 050 3291 568 ja vt. apulaisrehtori Sari Sipola p. 050 3182 042

Limingan kunta, Sivistyspalvelut
Osoite: Linnukkatie 5, 91900 Liminka

LIMINKA- kasvukunta Oulun seudulla, on noin 10 000 asukkaan nopeasti kehittyvä kunta, ikärakenteeltaan Suomen nuorin. Kunnan talous on vahva ja sijainti luo hyvät kehittämismahdollisuudet.

Suggested jobs