test

Ensihoidon ja kotisairaalan lyhytaikaiset sijaiset

Ansök senast  31.12.2024 23:59

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella uudistamme rohkeasti alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Etsimme joukkoomme hyvinvoinnintekijöitä.

ENSIHOITO

Hyvinvointialueen ensihoitajat työskentelevät Akuutti24:n ja pelastustoimen ensihoidon tehtävissä. Työnaloituspisteet sijaitsevat Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Iitissä, Lahdessa, Sysmässä ja Orimattilassa ja työssäkäyntialueena on koko hyvinvointialue.

Vastaamme alueen ympärivuorokautisesta päivystyksestä, ensihoitopalveluista, kotisairaala- ja päivystysapu 116117 -toiminnoista. Suoritamme vuosittain noin 41 000 ensihoidon tehtävää ja noin 24 000 kotisairaalan potilaskäyntiä sekä vastaamme noin 70 000 päivystysapu 116 117 puheluun. Hyvinvointialueen ensihoidossa työskentelee ensihoitajia perustasolla, hoitotasolla, vaativalla hoitotasolla ja EVA-yksiköissä.

Perustason ensihoitajalta edellytämme:
- Koulutus:
- Vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntaava koulutus.
- Pelastajan tutkinto.
- Ensihoitaja AMK-opiskelijat, joilla 160 op perustason ensihoidon opintokokonaisuus suoritettu.
- Voimassa olevaa perustason hoitovelvoitetta.
- BC1-ajokortti.
- Tartuntatautilain 48§:n mukainen rokotussuoja.
- Voimassa olevat tehtävän edellyttämät lääkehoitoluvat (LOVE).

Hoitotason ensihoitajalta edellytämme:
- Ensihoitaja AMK tai sairaanhoitajan tutkintoa ensihoitoasetuksen mukaisella hoitotason lisäkoulutuksella.
- Voimassa olevaa hoitotason hoitovelvoitetta.
- BC1-ajokorttia.
- Tartuntatautilain 48§:n mukainen rokotussuoja.
- Voimassa olevat tehtävän edellyttämät lääkehoitoluvat (LOVE).

Mikäli kyseessä on yli 3kk kestävä työsuhde: 1.1.2024 tulleen lakimuutoksen myötä ikääntyneiden kanssa työskentelevien on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote (laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023 28§).

AKUUTTI24 KOTISAIRAALA

Akuutti24 kotisairaala toteuttaa ympärivuorokautista, erikoissairaanhoitotasoista hoitoa asiakkaan kotona tai muussa sen hetkisessä asuinpaikassa kuten hoivakodissa. Tavoitteena on korvata sairaalahoitojakso tai lyhentää sitä varhaisella kotiutumisella. Kotisairaalan asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä. Akuutti24 kotisairaala tekee kotikäyntejä koko hyvinvointialueella. Kotisairaalalla tehdään kolmivuorotyötä jaksotyöajassa. Palkkaus on SOTE-sopimuksen ja työtehtävän TVA:n mukainen.

Kotisairaalassa edellytämme:
- Sairaanhoitaja (AMK) tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoa tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisen laillistuksen ja sairaanhoitajan pätevyyden.
- Tartuntatautilain 48§:n mukainen rokotussuojaa.
- Voimassa olevat tehtävän edellyttämät lääkehoitoluvat (LOVE).
- Sujuva suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito
- yli 3kk työsuhde: 1.1.2024 tulleen lakimuutoksen myötä ikääntyneiden kanssa työskentelevien on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote (laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023 28§).

Tule meille keikkailemaan!


Läs mer

http://www.paijatha.fi/rekry

Kontaktuppgifter

Ensihoito, esihenkilöt

ensihoidon.esihenkilot@paijatha.fi

Kotisairaala:

Hoitotyön palveluyksikkö

hopa.akuuttialue@paijatha.fi

Rekrytointi

puh. 044 719 5018

rekrytointi@paijatha.fi

Lämna in en vikarieansökan

Organisationer jobb

Arbetsgivare Päijät-Hämeen hyvinvointialueella työskentelee 7300 ammattilaista ja olemme alueen suurin työnantaja. Olemme mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa. Olemme savuton työpaikka. Yhdessä teemme parhaamme vuoden ympäri, joka päivä, joka ikinen sekunti. Tervetuloa joukkoomme! Läs om arbetsgivare