Ensihoitaja, hoitotaso (5) / Pirkanmaan pelastuslaitos

Pirkanmaan pelastuslaitos toteuttaa ensihoitopalveluita yhteistoiminnassa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tällä hetkellä Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Lempäälän, Valkeakosken, Vesilahden, Ylöjärven, Akaan ja Urjalan kuntien alueella. Pelastuslaitoksen yksiköt hoitavat vuosittain noin 50 000 ensihoidon tehtävää. Ensihoitomme toimii laajalla alueella maantieteellisesti, alueen väestöpohja on monipuolista ja osin myös monikulttuurista. Ensihoitomme käytössä on sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksessä määrittämät nykyaikaset hoitovälineet ja laitteet. Otamme vuoden 2021 aikana käyttöön myös sähköisen ensihoitokertomuksen. Pelastuslaitos vastaa lisäksi Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta sekä osaltaan alueen ensivastetoiminnasta. Henkilöstömäärä on noin 650.

Haemme viittä innostunutta, osaavaa, yhteistyökykyistä ja aikaansaavaa ensihoidon ammattilaista hoitotason ensihoitajien vakituisiin virkoihin.

Ensihoitaja toimii pääsääntöisesti hoitotason ensihoitajana Pirkanmaan pelastuslaitoksen H+P yksiköissä, PSHP:n antamien hoitovelvoitteiden mukaisesti. Työtehtäviin voi sisältyä myös työskentelyä muissa pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun yksiköissä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta 585/2017 8§ mukaiset hoitotason koulutusvaatimukset, huomioiden asetuksen 11§ voimaantulo ja siirtymäsäännökset. Hakijalta edellytetään vähintään 6 kk työkokemus päätoimisesta työskentelystä ensihoitajan tehtävässä hoitotasolle vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeen. Hoitotasolla työskentely edellyttää aluetuntemusta, joka on minimissään 1 kk:n työkokemus Pirkanmaalta. Valituksi voi tulla hakija, jolla ei ole kyseistä Pirkanmaan alueen työkokemus. Tuolloin asia huomioidaan valitun perehdyttämisessä.

Hakijalta edellytetään hyväksytysti suoritettuja LOVe (lääkeosaaminen verkossa) -tenttikokonaisuuden osuuksia LOP (I, II, II ja PKV), IV, KIPU 1 ja LAS Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asettamien vaatimusten mukaisesti. Hakijalla tulee olla vähintään C1-luokan voimassa oleva ajokortti tehtävän hoitamiseksi. Pirkanmaan pelastuslaitos toimii terveydenhuollon koulutus- ja harjoittelupaikkana, ensihoitajilla on myös opiskelijoiden ohjausvelvoite. Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Arvostamme aiempaa ensihoidon työkokemusta sekä ensihoitoon suuntautuvia lisäkoulutuksia mukaan lukien hälytysajokoulutus. Eduksi katsotaan lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen sekä pelastustoimen tuntemus.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon lausunto sopivuudesta ensihoitajan virkaan. Lisäksi tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotesuojaa. Tehtävään valitulle tehdään huumausainetesti yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti. Lisäksi on annettava vaitiolositoumus ja suostumus, jolla pelastuslaitos hankkii suppean turvallisuusselvityksen virkaan soveltuvuuden tarkistamiseksi. Mikäli hakija on soveltuva tehtävään, voidaan virkavalinta vahvistaa. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työaika on Aluehallintoviraston myöntämän poikkeusluvan mukainen 40 h/vko 12 h työvuoroissa.

Haastatteluun kutsuttavat henkilöt suorittavat myös lyhyen työtehtävää simuloivan toiminnallisen radan antamaan suuntaa hakijan soveltuvuudesta haettavaan virkaan.

Lisätietoja antavat lääkintämestarit Markku Heikkilä, puh. 040 545 4450 ja Sanna Kauppinen, puh. 040 639 7745.

Hakuaika päättyy 19.4.2021.
Hakeminen Kuntarekryn kautta ja ohjeet hakemiseen löydät https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin.html.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan Rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, hr.pirkanmaa@monetra.fi

On vain yksi Tampere, mutta monta syytä tulla ja jäädä. Tampereen tavoitteena on olla korkean osaamisen kaupunki, arjen ykkönen ja vetovoimainen elämyskaupunki. Olemme kompaktin kokoinen kaupunki, jossa tykätään työskennellä, asua ja opiskella. Tehtävämme on varmistaa, että palvelut ovat sujuvia, liikkuminen helppoa ja vapaa-ajan mahdollisuudet monipuolisia. Tarjoamme sinulle Tampereen kaupungilla vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä sekä monipuoliset työsuhde-edut. Tule osaksi monialaista osaajajoukkoamme tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kaupunkilaisten hyväksi. Tule Tampereen tekijäksi!

Pirkanmaan pelastuslaitos on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi

Tutustu työnantajaan

Lääkintämestarit Markku Heikkilä, puh 040 545 4450 ja Sanna Kauppinen, puh 040 639 7745.

Pirkanmaan pelastuslaitos / Ensihoitopalvelut
Osoite: Satakunnankatu 16, 33100 Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!

Tampereen kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs