Skip to main content
test
Ensihoitaja (hoitotaso), 9 virkaa - Turun kaupunki

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita viiden kunnan alueella: Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Paraisilla sekä Naantalissa. Operatiivisessa valmiudessa on 12 ensihoitoyksikköä, joista 10 on ympärivuorokautisia

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos on haettavana 10.10.2022 klo 15.00 mennessä 9 ensihoitajan, hoitotaso, virkaa.

Ensihoitajan, hoitotaso, viran kelpoisuusvaatimuksena ovat ensihoitoasetuksen 585/2017, 8 § mukaiset hoitotason ensihoitajan koulutusvaatimukset, voimassa oleva hoitotason hoitolupa, voimassa oleva lääkeosaamisen lupa (LOVe), vähintään C1-luokan ajokortti, sekä vähintään vuoden kokemus kiireellisestä ensihoitotoiminnasta ensihoitoyksikössä. Mahdolliset puutteet LOVe- luvassa tulee suorittaa koeajan puitteissa, hoitotason luvissa hyväksi luemme myös muiden alueiden voimassa olevat luvat, joka päivitetään Varsinais-Suomen alueelle mahdollisimman pian.

Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvän asiakaspalvelun ymmärtämistä, kykyä hallita nopeasti vaihtuvia tilanteita sekä kykyä kehittää omaa ammattitaitoa sekä hyvää fyysistä toimintakykyä. Tehtävän hoitamisen kannalta arvostamme myös pelastusalan tuntemusta, hyviä työyhteisötaitoja, paineensietokykyä, joustavuutta ja kiinnostusta oman ammatinhallinnan kehittämiseen.

Hakemusten perusteella kutsumme hakijoita osaamisen ja fyysisen työkyvyn arviointitilaisuuteen.

Käytämme haussa anonyymin rekrytoinnin menetelmää. Anonyymin rekrytoinnin avulla V-S pelastuslaitos haluaa edistää hakijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua sekä henkilöstön monimuotoisuutta. Tavoitteena on antaa kaikille hakijoille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen mahdollisuus päästä arviointitilaisuuteen ja työhaastatteluun ilman, että siihen vaikuttaa mikään työn kannalta epäoleellinen asia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa.

Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta, sekä annettava suostumus suppean turvallisuusselvityksen hankkimiseen, jossa tulee osoittautua virkaan soveltuvaksi. Edellytämme työntekijöiltä tartuntalain 1227/2016 48§:n mukaista rokotesuojaa.

Viran hoitoon sisältyy 6 kuukauden koeaika

Palvelussuhteessa noudatetaan SOTE-sopimuksen ehtoja. Viran tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 655,26 €/kk. Viikkotyöaika on 38 h 15 min/ vko säännöllisessä 2- vuorotyössä pääsääntöisesti 12 tunnin työvuoroissa. Virkojen ensisijainen sijoituspaikka on Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos.

Viran hoito alkaa aikaisintaan 1.1.2023.

Lisätietoja

https://www.vspelastus.fi/varsinais-suomen-pelastuslaitos

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa vs. ensihoitopäällikkö Vesa Jyrkkänen, p. 040 188 2351 tai ensihoitomestari Mauri Jääskeläinen, p. 050 500 4982.
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa., Sähköisen haun lisäksi kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Eerikinkatu 35, 20100 Turku

Lisätietoja

Turun kaupunki, Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos, Operatiivinen palvelualue, Ensihoitopalvelut

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Eerikinkatu 35, 20100 Turku

Rekommenderade jobb