Ensihoitaja

Ensihoitopalvelut hakee

HOITOTASON ja PERUSTASON ENSIHOITAJIA
kesäsijaisiksi vuodelle 2021. Sijaisuudet sijoittuvat Kainuun Soten ensihoidon toimipisteisiin. Toiveita asemapaikasta voi esittää.

Hoitotason ensihoitajilta edellytämme ensihoitaja AMK tai laillistetun sairaanhoitajan ja 30 op hoitotason koulutusta. Perustason ensihoitajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus. Ensihoitaja AMK- opiskelijalla tulee olla perustason opinnot suoritettuna hyväksytysti. Tämän lisäksi opiskelijalla tulee olla perustason harjoittelu ja tentti suoritettuina ennen töiden alkua.

Edellytyksenä on BC1-luokan ajokortti.
Arvostamme oman ammatillisen osaamisen kehittämistä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, asiakaspalvelutaitoa, joustavuutta, paineensietokykyä sekä kykyä hallita nopeasti muuttuvia tilanteita.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTESin mukaisesti. Työaika poikkeusluvan varainen työaika (24 h työvuorot).

Lisätietoja

http://sote.kainuu.fi

Tutustu työnantajaan

ensihoidon esimies Johanna Mourujärvi puh. 044 750 2720 tai johanna.mourujarvi@kainuu.fi
ensihoidon esimies Tarja Matilainen puh. 044 735 9358 tai tarja.matilainen@kainuu.fi
ensihoitopäällikkö Jukka Angerman puh. 044 797 0150 tai jukka.angerman@kainuu.fi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Ensihoito Yhteiset
Osoite: Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.

Kainuun sote on savuton työpaikka. Työntekijät testataan huumausaineiden varalta. Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa.