Ensihoitaja

Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa on haettavana

ENSIHOITAJAN SIJAISUUKSIA keväälle ja kesälle 2021

Jokilaaksojen pelastuslaitos hakee perus- ja hoitotason ensihoitajia eri mittaisiin kesäsijaisuuksiin. Työaika on poikkeusluvan mukainen, keskimäärin 40 h/viikko, työvuorojen pituudet vaihtelevat 8 tunnista 24 tuntiin.
Hoitotason ensihoitaja
Kelpoisuusvaatimuksena on ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai sairaanhoitajan pätevyys (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus), jolla on ensihoitoon suuntaava vähintään 30 opintopisteen laajuinen lisäkoulutus. Ensihoitopalvelua koskevan asetuksen 11§ mukaiset siirtymäsäännökset hoitotason kelpoisuuden osalta huomioidaan. Lisäksi edellytämme PPSHP:n hoitotason hoitovelvoitteen voimassaoloa ennen toimen vastaanottamista.
Perustason ensihoitaja
Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan pätevyys (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus) tai lähihoitajan pätevyys ( ensihoitoon suuntautuminen, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/1994 mukainen pätevyys) tai muu terveydenhuollon soveltuva tutkinto tai pelastajan tutkinto. Palomiehen / pelastajan tutkinnon suorittaneen tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 340/2011 8 §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi edellytämme PPSHP:n perustason hoitovelvoitteen voimassaoloa ennen sijaisuuden vastaanottamista.
Ensihoitajien palkkaus määräytyy KVTES:n ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoitajan työnvaativuuden arvioinnin mukaan. Työsuhteen alkaessa työaika on poikkeusluvan mukainen, keskimäärin 40 h/viikko. Ensihoidon sijaisen tulee hallita sekä perus- ja hoitotasolla ensihoitotyö erinomaisesti. Sijaisen tehtävänkuvaan liittyvä työnsuunnittelun monimuotoisuus, työnsuorittamispisteiden ja työparien vaihtelevuus, itsenäinen työote sekä kyky sopeutua nopeasti muuttuvaan työympäristöön ja työtilanteisiin, tekevät tehtävästä vaativan.
Tehtävän hoitaminen edellyttää voimassa olevaa C1-luokan ajokorttia, tartuntalain 48§ mukaisen suojan vesirokkoa ja tuhkarokkoa vastaan sekä vuosittaista kausi-influenssarokotusta.
Arvostamme aikaisempaa työkokemusta ensihoidosta, akuuttihoidosta ja pelastusalalta, hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, erinomaista ammatillista osaamista ja paineensietokykyä, hyviä asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä kykyä hallita ja sietää nopeasti vaihtuvia tilanteita ja olosuhteita
Organisaatiossa määrä-aikaisessa työsuhteessa keväällä 2021 työskentelevät huomioidaan haussa, eikä heidän tarvitse erikseen hakea vapaita sijaisuuksia.

Lisätietoja

http://www.jokipelastus.fi

Tutustu työnantajaan

Ensihoidon komentotoimisto, 044 4296202. Ensihoitomestari Jussi Hannula ja ensihoitomestari Pasi Kiiskilä

Ylivieskan kaupunki, Jokipelastus
Osoite: Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska

Jokilaakosjen pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu

Jokilaaksojen pelastuslaitos tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eteläisen alueen ensihoitopalvelun yhteistoimintasopimuksella Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa lukuun ottamatta Reisjärven kuntaa. Jokilaaksojen alueella on yhteensä 17 kuntaa, joissa asuu n. 124000 asukasta ja paloasemia on 25. Alueen pinta-ala on 14 149 km2, josta vesistöä 393 km2, meren rantaa n. 233 km. Alueella toimii yhteensä 20 hoitotasolle varusteltua ensihoitoyksikköä. Yksiköistä kolmetoista on hoitotasolla ja ne ovat välittömässä ympärivuorokautisessa lähtövalmiudessa. Seitsemän perustason ensihoitoyksikköä toimii osavuorokautisessa välittömässä lähtövalmiudessa. Lisäksi alueella on valmiudessa 24 pelastuksen ensivasteyksikköä. Ensihoidossa työskentelee n. 170 terveydenhuollon ammattihenkilöä. Palvelutasopäätös määrittelee ensihoitopalvelun tason alueella. Ensihoitajat tekevät poikkeusluvan mukaista 8/12/24h työaikaa. Päivisin ensihoitajat työskentelevät asemilla välittömän lähtövalmiuden ylläpidon lisäksi mm. huoltaen välineistöä ja kalustoa, osallistuvat sairaanhoitopiirin ja organisaation sisäisiin säännöllisesti järjestettäviin koulutuksiin, ylläpitävät omaa fyysistä kuntoaan sekä hoitavat päivittäisiä asemapalvelustehtäviä.