test
Ensihoitajan kesälomasijaisuuksia - Turun kaupunki

Haemme määräaikaisiin viransijaisuuksiin hoito- tai perustason luvat omaavia ensihoitajia. Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelua viiden Varsinais-Suomalaisen kaupungin alueella (Turku, Kaarina, Parainen, Raisio ja Naantali). Tuotamme palvelumme 12 ensihoitoyksiköllä, tehtävämäärien ollessa n. 40000/v.

Hoitotason ensihoitajan kelpoisuusvaatimuksena ovat ensihoitoasetuksen 585/2017, 8 § mukaiset hoitotason ensihoitajan koulutusvaatimukset, voimassa oleva hoitotason hoitolupa, voimassa oleva lääkeosaamisen lupa (LOVe), vähintään C1-luokan ajokortti, sekä vähintään puolen vuoden kokemus kiireellisestä ensihoitotoiminnasta ensihoitoyksikössä.

Perustason ensihoitajan kelpoisuusvaatimuksena ovat ensihoitoasetuksen 585/2017, 8 § mukaiset perustason ensihoitajan koulutusvaatimukset, voimassa olevat perustason hoitolupa, sekä LOVe- lupa, vähintään C1-luokan ajokortti. Perustason sijaisuuksiin huomioimme myös opiskelijat.

Mahdolliset puutteet LOVe- luvassa tulee suorittaa koeajan puitteissa. Hoitoluvissa hyväksi luemme myös muiden alueiden voimassa olevat luvan, joka päivitetään Varsinais-Suomen alueelle mahdollisimman pian.

Tehtävissä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvän asiakaspalvelun ymmärtämistä, kykyä hallita nopeasti vaihtuvia tilanteita, kykyä kehittää omaa ammattitaitoa, sekä hyvää fyysistä toimintakykyä. Tehtävän hoitamisen kannalta arvostamme myös pelastusalan tuntemusta, hyviä työyhteisötaitoja, paineensietokykyä, joustavuutta ja kiinnostusta oman ammatinhallinnan kehittämiseen

Sijaisuuksia hakevat kutsutaan hakemusten perusteella fyysisen työkyvyn, sekä osaamisen arviointitilaisuuteen. Sijaisuuksia voidaan täyttää jo hakuajan puitteissa. Valituilla tulee olla voimassa tartuntatautilain 1227/2016 48§:n mukainen rokotesuoja.

Sijaisuuksien hoitoon sisältyy Sote-sopimuksen mukainen koeaika.

Palvelussuhteissa noudatetaan Sote-sopimuksen ehtoja. Työ tapahtuu säännöllisessä 2- vuorotyössä, 12 tunnin työvuoroissa.

Sijaisuuden hoito alkaa sopimuksen mukaan.

Lisätietoja

https://www.vspelastus.fi/varsinais-suomen-pelastuslaitos

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa vs. ensihoitopäällikkö Vesa Jyrkkänen, p. 040 1882351 tai ensihoitomestari Mauri Jääskeläinen, p. 050-500 4982.
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestä-vällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Turku, 20100 Turku

Rekommenderade jobb