Ergoterapeut - Malax kommun

Malax kommun lediganslår en befattning som ergoterapeut till fysioterapiavdelningen vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral på 60 % av heltid i tillsvidare anställningsförhållande.

Till arbetsuppgifterna hör bedömning, planering av och genomförande av terapiserier samt handledning av anhöriga och annan berörd personal. Ergoterapeutens huvudsakliga målgrupp är barn, men arbetet innefattar också i viss mån bedömningar av vuxnas ergoterapibehov samt vid behov korta terapiserier. Bedömning av behovet av hjälpmedel och ändringsarbeten i bostäder ingår i arbetsbilden.

Behörighetsvillkoren är legitimerad yrkesutbildad person inom hälsovården som avlagt examen som ergoterapeut (YH). Arbetet utförs vid mottagningen, hemma hos barnen eller vid dagis/skola och förutsätter tillgång till egen bil. Vi önskar att du har förmågan att arbeta i yrkesövergripande team samt att du har en god samarbetsförmåga. Tidigare erfarenhet av t.ex. ergoterapibedömningar och terapier med barn ses som en merit.

Språkkrav är god förmåga att tala och skriva svenska samt god förmåga att tala finska och nöjaktig förmåga att skriva finska. Före tillträde till befattningen ska den valde visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd, ett vaccinationsintyg och ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002. Prövotiden är 4 månader.

Läs mer

https://www.malax.fi/aktuellt/jobba-hos-oss/

Mer om arbetsgivaren

Fysioterapeut Helén Williamsson, tfn 050 374 3919, e-post helen.williamsson@malax.fi

Malax kommun, Hälsovård, Läkarmottagning
Adress: Stampvägen 2, 66100 Maalahti

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral betjänar över 7 700 invånare och har över 100 anställda. I verksamheten ingår läkarmottagning, akut- och rehabiliteringsavdelning, tandläkarmottagning, psykologmottagning, rehabilitering, rådgivning och sjukvårdsmottagningar i Malax och Korsnäs. Malax är en rökfri kommun.