Ergoterapeut - Borgå stad

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya dem fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på arbetets kvalitet och personalutveckling. Människan och en smidig vardag är viktiga för oss.

Social och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en ergoterapeut för permanent anställning till enheten för terapi och hjälpmedelstjänsterna inom äldreomsorg och handikappservice fr.o.m. 1.9.2021 eller enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är i första hand i teamet inom hemrehabilitering.

Målet med vår verksamhet är att stödja en god vardag för äldre och stärka delaktigheten. Vårt motto är: Hemma med bibehållen funktionsförmåga.

Dina centrala uppgifter är:
- bedömningar av funktionsförmågan för de som bor hemma eller skrivs ut
- utarbetande av rehabiliteringsplaner tillsammans med klienten, de anhöriga och professionella
- hembesök som utgår från klientens resurser med målet att förbättra klientens funktionsförmåga i vardagen i enlighet med de mål som klienten ställt upp
- hembesök där man bedömer t.ex. behovet av hjälpmedel och ändringsarbeten i bostaden för att underlätta klientens möjligheter att klara sig hemma eller i dess omgivning
- utlåning av hjälpmedel
- deltagande i utveckling av verksamheten
- multiprofessionellt samarbete.

Mångsidig erfarenhet av arbete med äldre klienter räknas som merit. Du betjänar klienterna dagligen på de båda inhemska språken och därför är det nödvändigt att du har goda kunskaper i båda inhemska språken. Du har förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut samt förmåga att jobba i ett multiprofessionellt team.

Du har god social kompetens och samarbetsförmåga. Vi förutsätter att du har beredskap att arbeta i en mångprofessionell arbetsgemenskap och att du deltar aktivt i utvecklingen av arbetet och tjänsterna.

Vi stöder din yrkesutveckling med god introduktion och de utbildningar som behövs.
Behörighetskravet är legitimerad yrkesutbildad person inom hälsovården som avlagt examen som ergoterapeut (YH). Studeranden i det sista skedet av studierna beaktas.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Lönen och andra villkor för anställningsförhållandet fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Arbetstiden är 38,25 h/vecka.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 28.6.2021 kl. 15.00 via länken Sök nu!
Sökanden intervjuas redan under ansökningstiden.

Läs mer

http://www.borga.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ger avdelningsskötare Marika Rantalainen tfn 040 186 5546, marika.rantalainen@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Äldreomsorg och handikappservice

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag. Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer. Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb